సమయము పోనీయక

పాట రచయిత:
Lyricist:


సమయము పోనీయక సిద్ధపడుమా సంఘమా (2)
సిద్దెలలో నూనెను సిద్ధముగ చేసుకో (2)
రారాజు రానైయున్నాడు
వేగమే తీసుకెళ్తాడు (2)         ||సమయము||

కాలం బహు కొంచమేగా
నీకై ప్రభు వేచెనుగా
జాగు చేసెనేమో నీ కోసమే (2)
సిద్ధమేనా ఇకనైనా
సంధింప యేసు రాజుని త్వరపడవా            ||సమయము||

యేసు వచ్చు వేళకై
వేచి నీవు ప్రార్ధించి
పరిశుద్ధముగా నిలిచెదవా (2)
సిద్ధమేనా ఇకనైనా
సంధింప యేసు రాజుని త్వరపడవా            ||సమయము||

Samayamu Poneeyaka Siddhapadumaa Sanghamaa (2)
Siddelalo Noonenu Siddhamuga Chesuko (2)
Raaraaju Raanaiyunnaadu
Vegame Theesukelthaadu (2)        ||Samayamu||

Kaalam Bahu Konchamegaa
Neekai Prabhu Vechenugaa
Jaagu Chesenemo Nee Kosame (2)
Siddhamenaa Ikanainaa
Sandhimpa Yesu Raajuni Thvarapadavaa        ||Samayamu||

Yesu Vachchu Velakai
Vechi Neevu Praardhinchi
Parishuddhamugaa Nilichedavaa (2)
Siddhamenaa Ikanainaa
Sandhimpa Yesu Raajuni Thvarapadavaa      ||Samayamu||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: