ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే

పాట రచయిత: ఫిలిప్ & షారోన్
Lyricist: Philip & Sharon

ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే ఉల్లాసమే అనుదినం
ప్రభు ప్రేమలొ నిస్స్వార్ధమే వాత్యల్యమే నిరంతరం (2)
హాల్లెలూయా హాల్లెలూయా
హాల్లెలూయా ఆమేన్ హాల్లెలూయా (2)        ||ప్రభు||

ఆకాశము కంటె ఎత్తైనది
మన ప్రభు యేసుని కృపా సన్నిధి (2)
ఆ సన్నిధే మనకు జీవమిచ్చును
గమ్యమునకు చేర్చి జయమిచ్చును (2)        ||ప్రభు||

దుఃఖించు వారికి ఉల్లాస వస్త్రములు
ధరియింప చేయును ప్రభు సన్నిధి (2)
నూతనమైన ఆశీర్వాదముతో
అభిషేకించును ప్రేమానిధి (2)        ||ప్రభు||

Prabhu Sannidhilo Aanandame Ullaasame Anudinam
Prabhu Premalo Nisswaardhame Vaathsalyame Nirantharam (2)
Haallelooyaa Haallelooyaa
Haallelooyaa Aamen Haallelooyaa (2)         ||Prabhu||

Aakaashamu Kante Etthainadi
Mana Prabhu Yesuni Krupaa Sannidhi (2)
Aa Sannidhe Manaku Jeevamichchunu
Gamyamunaku Cherchi Jayamichchunu (2)         ||Prabhu||

Dukhinchu Vaariki Ullaasa Vasthramulu
Dhariyimpa Cheyunu Prabhu Sannidhi (2)
Noothanamaina Aasheervaadamutho
Abhishekinchunu Premaanidhi (2)         ||Prabhu||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: