మహిమకు పాత్రుడా

పాట రచయిత:
Lyricist:


మహిమకు పాత్రుడా ఘనతకు అర్హుడా
మా చేతులెత్తి మేము నిన్నారాధింతుము (2)
మహోన్నతుడా అద్భుతాలు చేయువాడా
నీవంటి వారు ఎవరు – నీవంటి వారు లేరు (2)

స్తుతులకు పాత్రుడా స్తుతి చెల్లించెదం
నీ నామమెంతో గొప్పది మేమారాధింతుము (2)        ||మహోన్నతుడా||

అద్వితీయ దేవుడా ఆది సంభూతుడా
మా కరములను జోడించి మేము మహిమ పరచెదం (2)        ||మహోన్నతుడా||

Mahimaku Paathrudaa Ghanathaku Arhudaa
Maa Chethuletthi Memu Ninnaaraadhinthumu (2)
Mahonnathudaa Adbhuthaalu Cheyuvaadaa
Neevanti Vaaru Evaru – Neevanti Vaaru Leru (2)

Sthuthulaku Paathrudaa Sthuthi Chellinchedam
Nee Naamamentho Goppadi Memaaraadhinthumu (2)      ||Mahonnathudaa||

Advitheeya Devudaa Aadi Sambhoothudaa
Maa Karamulanu Jodinchi Memu Mahima Parachedam (2)      ||Mahonnathudaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

4 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: