యేసే జన్మించెరా

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసే జన్మించెరా
తమ్ముడా దేవుడవతారించేరా (2)
ఓరె తమ్ముడా ఒరేయ్ ఒరేయ్ తమ్ముడా (4)        ||యేసే||

పెద్ద పెద్ద రాజులంతా నిద్దురలు పోవంగ (2)
అర్దరాత్రి వేళ మనకు ముద్దుగ జన్మించెనయ్యా (2)        ||యేసే||

బెత్లెహేము గ్రామమందు బీద కన్య గర్భమందు (2)
నాథుడు జన్మించెనయ్యా మేలుగ మనందరికి (2)        ||యేసే||


Yese Janmincheraa
Thammudaa Devudavathaarincheraa (2)
Ore Thammuda Orey Orey Thammudaa (4)         ||Yese||

Pedda Pedda Raajulantha Nidduralu Povanga (2)
Ardharaathri Vela Manaku Mudduga Janminchenayya (2)        ||Yese||

Bethlehemu Graamamandu Beeda Kanya Garbhamandu (2)
Naathudu Janminchenayya Meluga Manandariki (2)        ||Yese||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply