బ్రతుకుట నీ కోసమే

పాట రచయిత: ఆడమ్ బెన్నీ
Lyricist: Adam Benny


బ్రతుకుట నీ కోసమే
మరణమైతే నాకిక మేలు (2)
సిలువ వేయబడినానయ్యా (2)
నీవే నాలో జీవించుమయ్యా (2)
యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా (2)

ఏ క్షణమైనా ఏ దినమైనా
నీ కొరకే నే జీవించెద (2)
శ్రమలైనా శోధనలైనా
ఇరుకులైనా ఇబ్బందులైనా (2)
ఊపిరి ఉన్నంత వరకు నీ సేవలో సాగెదనయ్యా (2)
సేవలో సాగెదనయ్యా..       ||యేసయ్యా||

లోకములోని నిందలు నాపై
రాళ్ళై రువ్విన రంపాలై కోసిన (2)
రాజులైనా అధిపతులైనా
ఉన్నవి అయినా రాబోవువైనా (2)
నీదు ప్రేమ నుండి ఏవి ఎడబాపవయ్యా (2)
ఏవి ఎడబాపవయ్యా..          ||యేసయ్య||


Brathukuta Nee Kosame
Maranamaithe Naakika Melu (2)
Siluva Veyabadinaanayyaa (2)
Neeve Naalo Jeevinchumayyaa (2)
Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa Naa Yesayyaa (2)

Ae Kshanamainaa Ae Dinamainaa
Nee Korake Ne Jeevincheda (2)
Shramalainaa Shodhanalainaa
Irukulainaa Ibbandulainaa (2)
Oopiri Unnantha Varaku Nee Sevalo Saagedanayyaa (2)
Sevalo Saagedanayyaa..          ||Yesayyaa||

Lokamulona Nindalu Naapai
Raallai Ruvvina Rampaalai Kosina (2)
Raajulainaa Adhipathulainaa
Unnavi Ainaa Raabovuvainaa (2)
Needu Prema Nundi Aevi Edabaapavayyaa (2)
Aevi Edabaapavayyaa..           ||Yesayya||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply