నను చేరిన నీ ప్రేమ

పాట రచయిత: మేఘన మేడపాటి
Lyricist: Meghana Medapati


నను చేరిన నీ ప్రేమ
తొలగించని నీ ప్రేమ
జీవితానికి చాలిన – యేసు నీ ప్రేమ
నిను నేను విసిగించినా
నిను విడచి పారిపోయినా
నిను నేను హింసించినా – వీడని ప్రేమ
నన్ను ఓర్చి దరికి చేర్చి
స్నేహించి నను ప్రేమించి
జీవమునిచ్చి నను దీవించి
నీ పాత్రగ మలిచావు (2)          ||నను చేరిన||

నీ ప్రేమ నన్ను మార్చింది
నీ రక్తం నన్ను కడిగింది
నీ వాక్యం నన్ను నిలిపింది
నీ మరణం జీవమునిచ్చింది (2)        ||నన్ను ఓర్చి||

నీ మాట నాకు ధైర్యంగా
నీ స్పర్శ నాకు నెమ్మదిగా
నీ ప్రేమ నాకు ఊపిరిగా
నీ స్వరము నాకు శాంతిగా (2)        ||నన్ను ఓర్చి||


Nanu Cherina Nee Prema
Tholaginchani Nee Prema
Jeevithaaniki Chaalina Yesu Nee Prema
Ninu Nenu Visginchinaa Ninu Vidachi Paaripoyinaa
Ninu Nenu Himsinchinaa Veedani Prema
Nannu Orchi Dariki Cherchi
Snehinchi Nanu Preminchi
Jeevamunichchi Nanu Deevinchi
Nee Paathraga Malichaavu (2)        ||Nanu Cherina||

Nee Prema Nannu Maarchindi
Nee Raktham Nannu Kadigindi
Nee Vaakyam Nannu Nilipindi
Nee Maranam Jeevamunichchindi (2)      ||Nannu Orchi||

Nee Maata Naaku Dhairyamgaa
Nee Sparsha Naaku Nemmadigaa
Nee Prema Naaku Oopirigaa
Nee Swaramu Naaku Shaanthigaa (2)      ||Nannu Orchi||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply