యేసుని నామంలో శక్తి

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసుని నామంలో శక్తి ఉందని తెలుసుకో (3)
రక్షణకు విడుదలకు స్వస్థతకు (2)      ||యేసుని||

ఎనలేని ప్రేమ నాపై చూపించితివే
నీ బలియాగం నన్ను రక్షించెనే (3)
రక్షణ విడుదల స్వస్థత (2)

కుమ్మరించుము నీ ఆత్మను
వేచియున్నాము నీ రాకకై (3)       ||రక్షణకు||


Yesuni Naamamlo Shakthi Undani Thelusuko (3)
Rakshanaku Vidudalaku Swasthathaku (2)         ||Yesuni||

Enaleni Prema Naapai Choopinchithive
Nee Baliyaagam Nannu Rakshinchene (3)
Rakshana Vidudala Swasthatha (2)

Kummarinchumu Nee Aathmanu
Vechiyunnaamu Nee Raakakai (3)          ||Rakshanaku||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply