నా హృదయములో

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries


నా హృదయములో నీ మాటలే
నా కనులకు కాంతి రేఖలు (2)
కారు చీకటిలో కలువరి కిరణమై
కఠిన హృదయమును కరిగించిన
నీ కార్యములను వివరింప తరమా
నీ ఘన కార్యములు వర్ణింప తరమా (2)        ||నా హృదయములో||

మనస్సులో నెమ్మదిని కలిగించుటకు
మంచు వలె కృపను కురిపించితివి (2)
విచారములు కొట్టి వేసి
విజయానందముతో నింపినావు
నీరు పారేటి తోటగా చేసి
సత్తువ గల భూమిగా మార్చినావు         ||నీ కార్యములను||

విరజిమ్మే ఉదయ కాంతిలో
నిరీక్షణ ధైర్యమును కలిగించి (2)
అగ్ని శోధనలు జయించుటకు
మహిమాత్మతో నింపినావు
ఆర్పజాలని జ్వాలగా చేసి
దీప స్తంభముగా నను నిలిపినావు         ||నీ కార్యములను||

పవిత్రురాలైన కన్యకగా
పరిశుద్ధ జీవితము చేయుటకు (2)
పావన రక్తముతో కడిగి
పరమానందముతో నింపినావు
సిద్ధపడుచున్న వధువుగా చేసి
సుగుణాల సన్నిధిలో నను నిలిపినావు         ||నీ కార్యములను||


Naa Hrudayamulo Nee Maatale
Naa Kanulaku Kaanthi Rekhalu (2)
Kaaru Cheekatilo Kaluvari Kiranamai
Katina Hrudayamunu Kariginchina
Nee Kaaryamulanu Vivarimpa Tharamaa
Nee Ghana Kaaryamulu Varnimpa Tharamaa (2)           ||Naa Hrudayamulo||

Manassulo Nemmadini Kaliginchutaku
Manchu Vale Krupanu Kurpinchithivi (2)
Vichaaramulu Kotti Vesi
Vijayaanandamutho Nimpinaavu
Neeru Paareti Thotagaa Chesi
Satthuva Gala Bhoomigaa Maarchinaavu             ||Nee Kaaryamulanu||

Virajimme Udaya Kaanthilo
Nireekshana Dhairyamunu Kaliginchi (2)
Agni Shodhanalu Jayinchutaku
Mahimaathmatho Nimpinaavu
Aarpajaalani Jwaalagaa Chesi
Deepa Sthambhamugaa Nanu Nilipinaavu             ||Nee Kaaryamulanu||

Pavithruraalaina Kanyakagaa
Parishuddha Jeevithamu Cheyutaku (2)
Paavana Rakthamutho Kadigi
Paramaanandamutho Nimpinaavu
Siddhapaduchunna Vadhuvugaa Chesi
Sugunaala Sannidhilo Nanu Nilipinaavu             ||Nee Kaaryamulanu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: