జుంటె తేనె కన్నా

పాట రచయిత: జోయెల్ కొడాలి
Lyricist: Joel Kodali

జుంటె తేనె కన్నా తీయనిది
వెండి పసిడి కన్నా మిన్న అది
పొంగి పొర్లుచున్న ప్రేమ నీది
యేసు నీ నామము

సూర్య కాంతి కన్నా ప్రకాశమైనది
పండు వెన్నెల కన్నా నిర్మలమైనది
మంచు కొండల కన్నా చల్లనిది
యేసు నీ నామము

యేసూ అసాధ్యుడవు నీవు
మరణాన్ని జయించిన వీరుడవు
సర్వాన్నీ శాసించే యోధుడవు
నీకు సాటి లేరెవరు

రక్షకా నీవేగా మా బలము
దేవా మా దాగు స్థలము నీవే
నీవే నిజమైన దేవుడవు
ప్రణమిల్లి మ్రొక్కెదము           ||జుంటె||

ఆకాశము కన్నా విశాలమైనది
విశ్వమంతటిలో వ్యాపించియున్నది
ఊహలకందని ఉన్నతమైనది
యేసు నీ నామము

లోకమంతటికి రక్షణ మార్గము
జనులందరిని బ్రతికించు జీవము
సర్వ కాలములో నివసించు సత్యము
యేసు నీ నామము         ||జుంటె||

Junte Thene Kannaa Theeyanidi
Vendi Pasidi Kannaa Minna Adi
Pongi Porlu Chunna Prema Needi
Yesu Nee Naamamu

Soorya Kaanthi Kannaa Prakaashamainadi
Pandu Vennela Kannaa Nirmalamainadi
Manchu Kondala Kannaa Challanidi
Yesu Nee Naamamu

Yesu Asaadhyudavu Neevu
Maranaanne Jayinchina Veerudavu
Sarvannee Shaasinche Yodhudavu
Neeku Saati Lerevaru

Rakshakaa Neevegaa Maa Balamu
Devaa Maa Daagu Sthalamu Neeve
Neeve Nijamaina Devudavu
Pranamilli Mrokkedamu           ||Junte||

Aakaashamu Kannaa Vishaala Mainadi
Vishwamanthatilo Vyaapinchiyunnadi
Oohalakandani Unnathamainadi
Yesu Nee Naamamu

Lokamanthatiki Rakshana Maargamu
Janulandarini Brathikinchu Jeevamu
Sarva Kaalamulo Nivasinchu Sathyamu
Yesu Nee Naamamu       ||Junte||

Verse 1
Em    G            D
Junte  Thene Kanna  Theeyanidhi
       Bm            Em
Vendi  Pasidi  Kanna  Minna Adhi
       C               D
Pongi  Porlu  Chunna  Prema  Needhi
      B         Em
Yesu  Nee  Naamamu
       G                 D
Soorya Kaanthi Kanna  Prakaashamainadhi
       Bm                Em
Pandu  Vennela  Kanna  Nirmalamainadhi
        C               D
Manchu  Kondala  Kanna  Challanidhi
      B         Em
Yesu  Nee  Naamamu
Chorus

   G                   D
Yesu  Asaadhyudavu  Neevu
       Bm                     Em
Maranaanne  Jayinchina  Veerudavu
       C                      D
Sarvannee  Shvasinche Yodhudavu
       B           Em
Neeku  Saati  Lerevaru
      G                       D
Rakshaka  Neeve ga  Maa  Balamu
  Bm                            Em
Deva  Maa  Dhaagu  Sthalamu  Neeve
      C                 D
Neeve  Nijamaina  Devudavu
     B               Em
Pranamilli  Mrokkedhamu
Verse 1
    G            D
Junte  Thene Kanna  Theeyanidhi
       Bm            Em
Vendi  Pasidi  Kanna  Minna Adhi
       C               D
Pongi  Porulu  Chunna  Prema  Needhi
      B         Em
Yesu  Nee  Naamamu
Verse 2   
 G                 D 
Aakaashamu  Kanna  Vishala  Mainadhi              
   Bm               Em 
Vishwamanthatilo  Vyaapinchiyunnadhi 
      C           D 
Oohalakanndhani  Unnathamainadhi            
   B         Em 
Yesu  Nee  Naamamu 
    G             D 
Lokamanthatiki  Rakshana  Maargamu        
  Bm                 Em 
Janulandharini  Bhrathikinchu  Jeevamu 
       C               D 
Sarva  Kaalamulo   Nivasinchu  Satyamu             
   B         Em 
Yesu  Nee  Naamamu
Chorus

Verse 1
    G            D
Junte  Thene Kanna  Theeyanidhi
       Bm            Em
Vendi  Pasidi  Kanna  Minna Adhi
       C               D
Pongi  Porulu  Chunna  Prema  Needhi
      B         Em
Yesu  Nee  Naamamu  (2)
FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: