నేడే ప్రియరాగం

పాట రచయిత:
Lyricist:


నేడే ప్రియరాగం పలికే నవ గీతం
ప్రేమే మన కోసం వెలసే
లోకాన శాంతి మురిసింది
మన మనసుల్లో రాగాల కాంతి విరిసింది        ||నేడే||

దివినేలు దేవుడు ఉదయించగానే
ఇలలోన ప్రకృతి పులకించెగా
పరలోక దూతలు స్తుతియించగానే
జగమంతా ఉప్పొంగి నర్తించెగా           ||నేడే||

మనిషైన సుతుడు జనియించగానే
విశ్వాన గోళాలు విభవించెగా
చిన్నారి యేసుని చిరునవ్వుతోనే
నవ కాంతి లోకాన ప్రభవించెగా        ||నేడే||

హ్యాప్పీ క్రిస్మస్ మెర్రీ క్రిస్మస్
హ్యాప్పీ క్రిస్మస్ టు యు…
లోకాన శాంతి మురిసింది
మన మనస్సులో రాగాల కాంతి విరిసింది


Nede Priyaraagam Palike Nava Geetham
Preme Mana Kosam Velase
Lokaana Shaanthi Murisindi
Mana Manasullo Raagaala Kaanthi Virisindi       ||Nede||

Divinelu Devudu Udayinchagaane
Ilalona Prakruthi Pulakinchegaa
Paraloka Doothalu Sthuthiyinchagaane
Jagamanthaa Uppongi Narthinchegaa       ||Nede||

Manishaina Suthudu Janiyinchagaane
Vishwaana Golaalu Vibhavinchegaa
Chinnaari Yesuni Chirunavvuthone
Nava Kaanthi Lokaana Prabhavinchegaa        ||Nede||

Happy Christmas Merry Christmas
Happy Christmas to you…
Lokaana Shaanthi Murisindi
Mana Manasullo Raagaala Kaanthi Virisindi

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply