రాత్రి నేడు రక్షకుండు

పాట రచయిత:
Lyricist:


రాత్రి నేడు రక్షకుండు వెలిసె వింతగా
నేడెంతో మోదమొందగా – ఈ పాపి రక్షణార్ధమై (2)

లోక పాపమెల్ల తనదు శిరస్సు మోసెను
లోక నాథుడై మరియకవతరించెను (2)
ఇతండె దేవుడాయెను (6)          ||రాత్రి||

బెత్లహేము గ్రామమెంత పుణ్య గ్రామము
యేసు రాజుకేసిపెట్టె పశుల కొట్టము (2)
ఈ నాడే మనకు పండగ
రారండి ఆడి పాడగ (3)           ||రాత్రి||

ఆకశాన తార ఒకటి బయలుదేరెను
తూర్పు నుండి జ్ఞానులకు దారి చూపెను (2)
చిన్నారి యేసు బాబును
కళ్లారా చూసి మురిసెను (3)           ||రాత్రి||

పొలములోని గొల్లవారి కనుల ముందర
గాబ్రియేలు దూత తెలిపె వార్త ముందుగా (2)
మేరమ్మ జోల పాడగా
జగాలు పరవశించెగా (3)           ||రాత్రి||

లోకములో క్రీస్తు ప్రభుని తాకి మ్రొక్కెను
భూదిగంతముల క్రీస్తు పేరు నిల్చెను (2)
ఇతండె దేవుడాయెను (6)          ||రాత్రి||


Raathri Nedu Rakshakundu Velise Vinthagaa
Nedentho Modamondagaa – Ee Paapi Rakshanaardhamai (2)

Loka Paapamella Thanadu Shirassu Mosenu
Loka Naathudai Mariyakavatharinchenu (2)
Ithande Devudaayenu (6)       ||Raathri||

Bethlahemu Graamamentha Punya Graamamu
Yesu Raajukesi Pette Pashula Kottamu (2)
Ee Naade Manaku Pandaga
Raarandi Aadi Paadaga (3)        ||Raathri||

Aakashaana Thaara Okati Bayalu Derenu
Thoorpu Nundi Gnaanulaku Daari Choopenu (2)
Chinnaari Yesu Baabunu
Kallaara Choosi Murisenu (3)        ||Raathri||

Polamuloni Gollavaari Kanula Mundara
Gaabriyelu Dootha Thelipe Vaartha Mundugaa (2)
Meramma Jola Paadagaa
Jagaalu Paravashinchegaa (3)        ||Raathri||

Lokamulo Kreesthu Prabhuni Thaaki Mokkenu
Boodiganthamula Kreesthu Peru Nilichenu (2)
Ithande Devudaayenu (6)           ||Raathri||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply