సంతోష గీతం పాడెదను

పాట రచయిత:
Lyricist:


సంతోష గీతం పాడెదను
యేసూ నీ ఘనతను చాటెదను (2)
స్తోత్రము చెల్లింతును
నీ కీర్తి వినిపింతును (2)        ||సంతోష||

నా ప్రార్దన నీవెపుడు – త్రోసివేయలేదు
నా యెద్ద నుండి నీ కృపను – తీసివేయలేదు (2)
నా విజ్ఞాపన అలించావు
నా మనవి అంగీకరించవు (2)        ||సంతోష||

సమృద్ది ఉన్న ప్రాంతానికి – నన్ను చేర్చినావు
తొట్రల్లకుండ స్తిరముగను – నిలువబెట్టినావు (2)
నను బాగుగ పరిశీలించావు
నిర్మలునిగా రూపొందించావు (2)        ||సంతోష||


Santhosha Geethamu Paadedanu
Yesu Nee Ghanathanu Chaatedanu (2)
Sthothramu Chellinthunu
Nee Keerthi Vinipinthunu (2)        ||Santhosha||

Naa Praarthana Neeveppudu – Throsiveyaledu
Naa Yodda Nundi Nee Krupanu – Theesi Veyaledu (2)
Naa Vignaapana Aalinchaavu
Naa Manavi Angeekarinchaavu (2)        ||Santhosha||

Samruddhi Unna Praanthaaniki – Nannu Cherchinaavu
Thotrillakundaa Sthiramuganu – Niluvabettinaavu (2)
Nanu Baaguga Parisheelinchaavu
Nirmalunigaa Roopondinchaavu (2)        ||Santhosha||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply