నీ దయలో నేనున్న

పాట రచయిత: బద్దె హీవెన్ బాబు
Lyricist: Badde Heaven Babu


నీ దయలో నేనున్న ఇంత కాలం
నీ కృపలో దాచినావు గత కాలం (2)
నీ దయ లేనిదే నేనేమౌదునో (2)
తెలియదయ్యా…          ||నీ దయలో||

తల్లిదండ్రులు చూపిస్తారు ఎనలేని ప్రేమను ఇలలో
చేయాలని ఆశిస్తారు అందనంత గొప్పవారిగా (2)
నీ దయ ఉంటే వారు – కాగలరు అధిపతులుగా
నీ దయ లేకపోతే ఇలలో – బ్రతుకుట జరుగునా
నీ సిలువ నీడలోనే నను దాచియుంచావని
నా శేష జీవితాన్ని నీతోనే గడపాలని           ||నీ దయలో||

నేల రాలే నా ప్రాణాన్ని లేపి నన్ను నిలిపావు
అపవాది కోరలకు అంటకుండ దాచావు (2)
నీ రెక్కల నీడలో నాకాశ్రయ దుర్గము
ఏ కీడు నా దారికి రాకుండ నీ కృపను తోడుంచినావు
నీ పాదాల చెంతనే నే పరవశించాలని
నా ఆయువున్నంత వరకు నీ ప్రేమ పొందాలని           ||నీ దయలో||


Nee Dayalo Nenunna Intha Kaalam
Nee Krupalo Daachinaavu Gatha Kaalam (2)
Nee Daya Lenide Nenemauduno (2)
Theliyadayyaa…            ||Nee Dayalo||

Thallidandrulu Choopisthaaru Enaleni Premanu Ilalo
Cheyaalani Aashisthaaru Andanantha Goppavaarigaa (2)
Nee Daya Unte Vaaru – Kaagalaru Adhipathulugaa
Nee Daya Lekapothe Ilalo – Brathukuta Jarugunaa
Nee Siluva Needalone Nanu Daachiyunchaavani
Naa Shesha Jeevithaaanni Neethone Gadapaalani          ||Nee Dayalo||

Nela Raale Naa Praanaanni Lepi Nannu Nilipaavu
Apavaadi Koralaku Antakunda Daachaavu (2)
Nee Rekkala Needalo Naakaashraya Durgamu
Ae Keedu Naa Dariki Raakunda Nee Krupanu Thodunchinaavu
Nee Paadaala Chenthane Ne Paravashinchaalani
Naa Aayuvunnantha Varaku Nee Prema Pondaalani            ||Nee Dayalo||

FavoriteLoadingAdd to favorites

5 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: