యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు పశువుల పాకలో
మిల మిల మెరిసే అందాల తార వెలసెను గగనములో (2)
ఇది పండుగ – క్రిస్మస్ పండుగ
జగతిలో మెండుగ – వెలుగులు నిండగా (2)       ||యేసు క్రీస్తు||

పాప రహితునిగా – శుద్ధాత్మ దేవునిగా (2)
కన్య మరియు వసుతునిగా – జగమున కరుదించెను (2)        ||ఇది పండుగ||

సత్య స్వరూపిగా – బలమైన దేవునిగా (2)
నిత్యుడైన తండ్రిగా – అవనికి ఏతెంచెను (2)        ||ఇది పండుగ||

శరీర ధారిగా – కృపగల దేవునిగా (2)
పాపుల పాలిట పెన్నిధిగా – లోకమునకు వచ్చెను (2)        ||ఇది పండుగ||


Yesu Kreesthu Puttenu Nedu Pashuvula Paakalo
Mila Mila Merise Andaala Thaara Velasenu Gaganamulo (2)
Idi Panduga – Christmas Panduga
Jagathilo Menduga – Velugulu Nindagaa (2)       ||Yesu Kreesthu||

Paapa Rahithunigaa – Shuddhaathma Devunigaa (2)
Kanya Mariyaku Vasuthuniga – Jagamuna Karudinchenu (2)         ||Idi Panduga||

Sathya Swaroopigaa – Balamaina Devunigaa (2)
Nithyudaina Thandrigaa – Avaniki Aethenchenu (2)         ||Idi Panduga||

Shareera Dhaarigaa – Krupagala Devunigaa (2)
Paapula Paalita Pennidhigaa – Lokamunaku Vachchenu (2)         ||Idi Panduga||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply