సజీవుడవైన యేసయ్యా

పాట రచయిత:
Lyricist:


సజీవుడవైన యేసయ్యా
నిన్నాశ్రయించిన నీ వారికి
సహాయుడవై తృప్తి పరచితివే
సముద్రమంత సమృద్ధితో (2)
ఆనందించెద నీలో – అనుదినము కృప పొంది
ఆరాధించెద నిన్నే – ఆనంద ధ్వనులతో (2)

ధన రాసులే ఇలా – ధనవంతులకు – ఈ లోక భాగ్యము
దాచిన మేలులెన్నో – దయచేసినావే – ఇహ పరమున నాకు (2)
శ్రమల మార్గమును నిరీక్షణ ద్వారముగా చేసితివి
శ్రేష్టమైన నీ వాగ్ధానములతో (2)         ||సజీవుడవైన||

క్షేమము నొందుటయే – సర్వ జనులకు – ప్రయాసగా మారే
క్షేమాధారము నీవై – దీర్ఘాయువుతో – సంతృప్తి పరతువు నన్ను (2)
నిత్య నిబంధనగా నీ వాత్సల్యమును చూపితివే
నిత్యమైన నీ సత్య వాక్యముతో (2)         ||సజీవుడవైన||

నలువది ఏండ్లు – నీ స్వాస్థ్యమును – మోసినది నీవే
నీ కృప కాంతిలో – నా చేయి విడువక – నడిపించుచున్నది నీవే (2)
పరమ రాజ్యములో మహిమతో నింపుటకు అనుగ్రహించితివే
పరిపూర్ణమైన నీ ఉపదేశమును (2)         ||సజీవుడవైన||


Sajeevudavaina Yesayyaa
Ninnaashrayinchina Nee Vaariki
Sahaayudavai Thrupthi Parachithive
Samudramantha Samruddhitho (2)
Aanandincheda Neelo – Anudinamu Krupa Pondi
Aaraadhincheda Ninne – Aananda Dhvanulatho (2)

Dhana Raasule Ila – Dhanavanthulaku – Ee Loka Bhaagyamu
Daachina Melulenno – Dayachesinaave – Iha Paramuna Naaku (2)
Shramala Maargamunu Nireekshana Dwaaramuga Chesithive
Shreshtamaina Nee Vaagdhaanamulatho (2)       ||Sajeevudavaina||

Kshemamu Nondutaye – Sarva Janulaku – Prayaasagaa Maare
Kshemaadhaaramu Neevai – Deerghaayuvutho – Santhrupthi Parathuvu Nannu (2)
Nithya Nibandhanagaa Nee Vaathsalyamunu Choopithive
Nithyamaina Nee Sathya Vaakyamutho (2)       ||Sajeevudavaina||

Naluvadi Endlu – Nee Swaasthyamunu – Mosinadi Neeve
Nee Krupa Kaanthilo – Naa Cheyi Viduvaka – Nadipinchuchunnadi Neeve (2)
Parama Raajyamulo Mahimatho Nimputaku Anugrahinchithive
Paripoornamaina Nee Upadeshamunu (2)       ||Sajeevudavaina||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply