నేనంటే నీకెందుకో

పాట రచయిత: గుంటూరు రాజా
Lyricist:  Guntur Raja


నేనంటే నీకెందుకో ఈ ప్రేమా
నన్ను మరచి పొవెందుకు (2)
నా ఊసే నీకెందుకో ఓ యేసయ్యా
నన్ను విడిచిపోవెందుకు
కష్టాలలో నష్టాలలో
వ్యాధులలో బాధలలో
కన్నీళ్ళలో కడగండ్లలో
వేదనలో శోధనలో
నా ప్రాణమైనావు నీవు
ప్రాణమా.. నా ప్రాణమా – (2) ||నేనంటే||

నిన్ను మరచిపోయినా నన్ను మరచిపోలేవు
నిన్ను వీడిపోయినా – నన్ను వీడిపోలేవు (2)
ఎందుకింత ప్రేమ నాపై యేసయ్యా (4)
ఏ ఋణమో ఈ బంధము – నా ప్రేమ మూర్తి
తాళలేను నీ ప్రేమను ||నేనంటే||

ప్రార్ధించకపోయినా పలకరిస్తు ఉంటావు
మాట వినకపోయినా కలవరిస్తు ఉంటావు (2)
ఎందుకింత జాలి నాపై యేసయ్యా (4)
ఏ బలమో ఈ బంధము – నా ప్రేమ మూర్తి
తాళలేను నీ ప్రేమను ||నేనంటే||


Nenante Neekenduko Ee Premaa
Nannu Marachi Povenduku (2)
Naa Oose Neekenduko O Yesayyaa
Nannu Vidichipovenduku
Kashtaalalo Nashtaalalo
Vyaadhulalo Baadhalalo
Kanneellalo Kadagandlalo
Vedhanalo Shodhanalo
Naa Praanamainaavu Neevu
Praanamaa.. Naa Praanamaa – (2) ||Nenante||

Ninnu Marachipoyinaa Nannu Marachipolevu
Ninnu Veedipoyinaa – Nannu Veedipolevu (2)
Endukintha Prema Naapai Yesayyaa (4)
Ae Runamo Ee Bandhamu – Naa Prema Moorthy
Thaalalenu Nee Premanu ||Nenante||

Praardhinchakapoyinaa Palakaristhu Untaavu
Maata Vinakapoyinaa Kalavaristhu Untaavu (2)
Endukintha Jaali Naapai Yesayyaa (4)
Ae Balamo Ee Bandhamu – Naa Prema Moorthy
Thaalalenu Nee Premanu ||Nenante||

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

  1. ఇంతమంచి పాట పడే భాగ్యం యేసయ్య మీకు ఇచ్చారు SP గారు.విన్నవారెవరు జీవితంలో
    మర్చిపోలేరు. థాంక్ యు యేసయ్యా

Leave a Reply

%d bloggers like this: