విలువైనది నీ జీవితం

పాట రచయిత:
Lyricist:


విలువైనది నీ జీవితం
యేసయ్యకే అది అంకితం (2)

ఆ దేవ దేవుని స్వరూపంలో
నిను చేసుకున్న ప్రేమ
తన రూపులో నిను చూడాలని
నిను మలచుకున్న ప్రేమ
ఈ మట్టి ముద్దలో – తన ఊపిరే ఊది
నిను నిర్మించిన ఆ గొప్ప ప్రేమ
తన కంటి రెప్పలా – నిను కాచేటి
క్షణమైన నిన్ను ఎడబాయని ప్రేమా…         ||విలువైనది||

ప్రతి అవసరాన్ని తీర్చే
నాన్న మన ముందరుండగా
అనుక్షణమున నీ చేయి విడువక
ఆయనీతో నడిచెగా
ఎటువంటి బాధైనా – ఏలాంటి శ్రమ అయినా
నిను విడిపించే దేవుడుండగా
అసాధ్యమేముంది – నా యేసయ్యకు
సాటి ఏముంది ఆ గొప్ప ప్రేమకు          ||విలువైనది||


Viluvainadi Nee Jeevitham
Yesayyake Adi Ankitham (2)

Aa Deva Devuni Swaroopamlo
Ninu Chesukunna Prema
Thana Roopulo Ninu Choodaalani
Ninu Malachukunna Prema
Ee Matti Muddalo – Thana Oopire Oodi
Ninu Nirminchina Aa Goppa Prema
Thana Kanti Reppalaa – Ninu Kaacheti
Kshanamaina Ninnu Edabaayani Premaa…           ||Viluvainadi||

Prathi Avasaraanni Theerche
Naanna Mana Mundarundagaa
Anukshanamuna Nee Cheyi Viduvaka
Aayaneetho Nadichegaa
Etuvanti Baadhainaa – Elaanti Shrama Ainaa
Ninu Vidipinche Devudundagaa
Asaadhyamemundi – Naa Yesayyaku
Saati Emundi Aa Goppa Premaku             ||Viluvainadi||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply