నీతి సూర్యుడా యేసు

పాట రచయిత: కే రాజబాబు
Lyricist: K Rajababu


నీతి సూర్యుడా యేసు
ప్రాణ నాథుడా.. రావయ్యా
నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్నావా
హల్లెలూయా- ఎన్నడైన నన్ను మరచిపోయావా
హల్లెలూయా – నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్నావా

యుగయుగములకు ప్రభువా
తరతరములకు రాజువా (2)
శరణటంచు నిన్ను వేడ
కరములెత్తి నిన్ను పిలువ (2)
పరమ తండ్రి నన్ను చేర వచ్చావా        ||నిన్న||

వేల్పులలోనే ఘనుడా
పదివేలలో అతిప్రియుడా (2)
కృపా సత్య సంపూర్ణుడా
సర్వ శక్తి సంపన్నుడా (2)
పరమ తండ్రి నన్ను చేర వచ్చావా        ||నిన్న||


Neethi Sooryudaa Yesu
Praana Naathudaa.. Raavayyaa
Ninna Nedu Ekareethiga Unnaavaa
Hallelooyaa – Ennadaina Nannu Marachipoyaavaa
Hallelooyaa – Ninna Nedu Ekareethiga Unnaavaa

Yugayugamulaku Prabhuvaa
Tharatharamulaku Rajuvaa (2)
Sharanatanchu Ninnu Veda
Karamuletthi Ninnu Piluva (2)
Parama Thandri Nannu Chera Vachchaavaa          ||Ninna||

Velpulalone Ghanudaa
Padivelalo Athipriyudaa (2)
Krupaa Sathya Sampoornudaa
Sarva Shakthi Sampannudaa (2)
Parama Thandri Nannu Chera Vachchaavaa          ||Ninna||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply