మార్గము నీవని

పాట రచయిత:
Lyricist:


మార్గము నీవని – గమ్యము నీవని – (2)
నమ్మితి గనుక ఓ యేసు నాథా
సుగమమాయెనే జీవ యాత్ర
ప్రాణము నీవని – దేహము నీదని – (2)
నమ్మితి గనుక ఓ యేసు నాథా
చైతన్యమొందెనే జీవ యాత్ర

బాధల బరువులో – నిత్య నిరాశలో
శోధన వేళలో సత్య సాక్ష్యమునీయగా (2)
శాంతము నీవని – స్వస్థత నీవని (2)
నమ్మితి గనుక ఓ యేసు నాథా
ఆనందమాయెనే జీవ యాత్ర         ||మార్గము||

ప్రార్థన వేళలో – ఆద్రత మీరగా
గొంతు మూగదై – భక్తి కన్నుల జాలగా (2)
ధాత్రము నీవని – స్తోత్రము నీవని (2)
నమ్మితి గనుక ఓ యేసు నాథా
సంగీతమాయెనే జీవ యాత్ర        ||మార్గము||


Maargamu Neevani – Gamyamu Neevani – (2)
Nammithi Ganuka O Yesu Naathaa
Sugamamaayene Jeeva Yaathra
Praanamu Neevani – Dehamu Needani – (2)
Nammithi Ganuka O Yesu Naatha
Chaithanyamondene Jeeva Yaathra

Baadhala Baruvulo – Nithya Niraashalo
Shodhana Velalo – Sathya Saakshyamuneeyagaa (2)
Shaanthamu Neevani – Swasthatha Neevani (2)
Nammithi Ganuka O Yesu Naathaa
Aanandamaayene Jeeva Yaathra         ||Maargamu||

Praarthana Velalo – Aadratha Meeragaa
Gonthu Moogadai – Bhakthi Kannula Jaalagaa (2)
Dhaathramu Neevani – Sthothramu Neevani (2)
Nammithi Ganuka O Yesu Naathaa
Sangeethamaayene Jeeva Yaathra     ||Maargamu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply