మంచే లేని నా పైన

పాట రచయిత: ఏ ఆర్ స్టీవెన్సన్
Lyricist: AR Stevenson


మంచే లేని నా పైన ఎంతో ప్రేమ చూపావు (2)
ఆదియంత మైనవాడవు – మానవుని రూపమెత్తావు (2)
పరలోకమును విడచి దిగి వచ్చినావు భువికి (2)
ఎంతగా .. ఎంతగా.. ఎంతగా స్తుతులు పాడినా
యేసు నీ ఋణము తీరునా (2)         || మంచే లేని||

లోకాలన్నీ ఏలే రారాజు వైన నీవు
సామాన్యుల ఇంట నీ కాలు పెట్టినావు (2)
నీదెంత దీన మనస్సు – నా కెంత ఘనత యేసు (2)
ఎంతగా .. ఎంతగా.. ఎంతగా స్తుతులు పాడినా
యేసు నీ ఋణము తీరునా (2)         || మంచే లేని||

చీకటిలో కూర్చున్న నా స్థితిని చూచి నీవు
వేకువ వెలుగు వంటి దర్శనము నిచ్చినావు (2)
నీ సాటిలేని త్యాగం – నా పాలి గొప్ప భాగ్యం (2)
ఎంతగా .. ఎంతగా.. ఎంతగా స్తుతులు పాడినా
యేసు నీ ఋణము తీరునా (2)         || మంచే లేని||


Manche Leni Naa Paina Entho Prema Choopaavu (2)
Aadiyantha Mainavaadavu – Maanavuni Roopametthaavu (2)
Paralokamunu Vidachi Digi Vachchinaavu Bhuviki (2)
Enthagaa.. Enthagaa.. Enthagaa Sthuthulu Paadinaa
Yesu Nee Runamu Theerunaa (2)        ||Manche Leni||

Lokaalanni Aele Raaraajuvaina Neevu
Saamaanyula Inta Nee Kaalu Pettinaavu (2)
Needentha Deena Manassu – Naakentha Ghanatha Yesu (2)
Enthagaa.. Enthagaa.. Enthagaa Sthuthulu Paadinaa
Yesu Nee Runamu Theerunaa (2)        ||Manche Leni||

Cheekatilo Koorchunna Naa Sthithini Choosi Neevu
Vekuva Velugu Vanti Darshanamu Nichchinaavu (2)
Nee Saatileni Thyaagam – Naa Paali Goppa Bhaagyam (2)
Enthagaa.. Enthagaa.. Enthagaa Sthuthulu Paadinaa
Yesu Nee Runamu Theerunaa (2)        ||Manche Leni||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply