లోకాన ఎదురు చూపులు

పాట రచయిత:
Lyricist:


లోకాన ఎదురు చూపులు
శోకాన ఎద గాయములు
యేసులోన ఎదురు చూపులు
ఫలియించును ప్రభు వాగ్ధానములు (2)
ఎదురు చూడాలి యేసుకై
నిరీక్షణా ప్రేమతో (2)         ||లోకాన||

నిండు నూరేళ్లు అబ్రహాము
ఎదురు చూసాడు విశ్వాసముతో (2)
కన్నాడు పండంటి కుమారుని
పొందాడు వాగ్ధాన పుత్రుని (2)
ఎదురు చూడాలి యేసుకై
నిరీక్షణా ప్రేమతో (2)         ||లోకాన||

ఎనభై నాలుగేళ్ల ప్రవక్తిని
ఎదురు చూసెను ఉపవాసముతో (2)
చూసింది పరిశుద్ధ తనయుని
సాక్ష్యమిచ్చింది విశ్వాస విధేయులకు (2)
ఎదురు చూడాలి యేసుకై
నిరీక్షణా ప్రేమతో (2)         ||లోకాన||


Lokaana Eduru Choopulu
Shokaana Eda Gaayamulu
Yesulona Eduru Choopulu
Phaliyinchunu Prabhu Vaagdhaanamulu (2)
Eduru Choodaali Yesukai
Nireekshanaa Prematho (2)       ||Lokaana||

Nindu Noorellu Abrahaamu
Eduru Choosaadu Vishwaasamutho (2)
Kannaadu Pandanti Kumaaruni
Pondaadu Vaagdhaana Puthruni (2)
Eduru Choodaali Yesukai
Nireekshanaa Prematho (2)       ||Lokaana||

Enabhai Naalugella Pravakthini
Eduru Choosenu Upavaasamutho (2)
Choosindi Parishuddha Thanayuni
Saakshyamichchindi Vishwaasa Vidheyulaku (2)
Eduru Choodaali Yesukai
Nireekshanaa Prematho (2)       ||Lokaana||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply