ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి

పాట రచయిత:
Lyricist:


ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి
సాగిపోతివా చింతతో సమాధికి
వాదమాడి.. పంతమాడి (2)
అంతలోనే కన్ను మూసి పోతివా (2)

ధనము ధాన్యము కూడబెట్టి
మేడ మిద్దెలు కట్టబెట్టి (2)
అంత విడచి ఒంటిగానే పోతివా
ఈ పూట మెతుకుల మేటివాడని మరచిపోతివా (2)       ||ఎంత||

కొండలాంటి అండ బలమును
చూచి ఎంతో అదిరి పడితిని (2)
కండ బలము కరిగిపోయే
నీ అండ ఏది మంటిపాలై పోవునన్నా (2)       ||ఎంత||


Entha Cheppina Vaakyaminaka Pothivi
Saagipothiva Chinthatho Samaadhiki
Vaadamaadi.. Panthamaadi (2)
Anthalone Kannu Moosi Pothivaa (2)

Dhanamu Dhaanyamu Koodabetti
Meda Middelu Kattabetti (2)
Antha Vidachi Ontigaane Pothivaa
Ee Poota Methukula Metivaadani Marachipothivaa (2)        ||Entha||

Kondalaanti Anda Balamunu
Choochi Entho Adiri Padithini (2)
Kanda Balamu Karigipoye
Nee Anda Edi Mantipaalai Povunannaa (2)        ||Entha||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply