బాల యేసుని జన్మ దినం

పాట రచయిత:
Lyricist:


బాల యేసుని జన్మ దినం
వేడుకైన శుభ దినము
సేవింప రారే జనులారా
ముద్దుల బాలకు ముద్దులిడ         ||బాల||

మరియమ్మ ఒడిలో ఆడెడి బాలుని
చిన్నారి చిరునవ్వు లొలికెడి బాలుని (2)
చేకొని లాలింప రారే
జో జోల పాటలు పాడి          ||బాల||

పాపికి పరమ మార్గము జూప
ఏతెంచి ప్రభువు నరునిగా ఇలకు (2)
పశుశాలయందు పవళించే
తమ ప్రేమను జూపింప మనకు        ||బాల||

మన జోల పాటలు ఆలించు బాలుడు
దేవాది దేవుని తనయుడు గనుక (2)
వరముల నొసగి మనకు
దేవుని ప్రియులుగా జేయు           ||బాల||


Baala Yesuni Janma Dinam
Vedukaina Shubha Dinamu
Sevimpa Raare Janulaaraa
Muddula Baalaku Muddulida          ||Baala||

Mariyamma Odilo Aadedi Baaluni
Chinnaari Chirunavvu Lolikedi Baaluni (2)
Chekoni Laalimpa Raare
Jo Jola Paatalu Paadi          ||Baala||

Paapiki Parama Maargamu Joopa
Aethenchi Prabhuvu Naruniga Ilaku (2)
Pashushaalayandu Pavalinche
Thama Premanu Joopimpa Manaku            ||Baala||

Mana Jola Paatalu Aalinchu Baaludu
Devaadi Devuni Thanayudu Ganuka (2)
Varamula Nosagi Manaku
Devuni Priyuluga Jeyu         ||Baala||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply