నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా

పాట రచయిత: మాట్ రెడ్మాన్
అనువదించినది: బెంజమిన్ మాలోగి
Lyricist: Matt Redman
Translator: Benjamin Malogi


నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
పరిశుద్ధ నామమున్
ఎన్నడూ లేని రీతిగా
ఆరాధించు ఆయనను

వేకువ వెలుగు తేజరిల్లును
మరలా నిన్ను కీర్తించే తరుణం
గతించినదేమైనా ముందున్నది ఏదైనా
స్తుతించనేల సర్వ సిద్ధమే           ||నా ప్రాణమా||

ఉన్నత ప్రేమతో విసుగు చెందక
గొప్పవాడవు దయగల దేవా
నీ మంచితనముకై స్తుతియింతును
ఎన్నెన్నో మేలుల్ కనుగొనగలను           ||నా ప్రాణమా||

నా శరీరము కృశించు ఆ దినము
జీవిత గడువు సమీపించినా
కొనసాగించి కీర్తించుచుండ
నిత్యము నిత్యము కీర్తింతును           ||నా ప్రాణమా||


Naa Praanamaa Sannuthinchumaa
Parishuddha Naamamun
Ennadu Leni Reethigaa
Aaraadhinchu Aayananu

Vekuva Velugu Thejarillunu
Maralaa Ninnu Keerthinche Tharunam
Gathinchhinademainaa Mundunnadi Edainaa
Sthuthinchanela Sarva Siddhame              ||Naa Praanamaa||

Unnatha Prematho Visugu Chendaka
Goppavaadavu Dayagala Devaa
Nee Manchithanamukai Sthuthiyinthunu
Ennenno Melul Kanugonagalanu            ||Naa Praanamaa||

Naa Shareeramu Krushinchu Aa Dinamu
Jeevitha Gaduvu Sameepinchinaa
Konasaaginchi Keerthinchuchunda
Nithyamu Nithyamu Keerthinthunu             ||Naa Praanamaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply