సరి రారెవ్వరు

పాట రచయిత:
Lyricist:


సరి రారెవ్వరు – నా ప్రియుడైన యేసయ్యకు (2)
సర్వము నెరిగిన సర్వేశ్వరునికి
సరిహద్దులు లేని పరిశుద్ధునికి (2)        ||సరి||

నమ్మదగిన వాడే నలు దిశల – నెమ్మది కలుగ చేయువాడే (2)
నాజీరు వ్రతము జీవితమంతా అనుసరించినాడే (2)
నాకై నిలువెల్ల సిలువలో నలిగి కరిగినాడే (2)        ||సరి||

ఆరోగ్య ప్రదాతయే సంపూర్ణ స్వస్థత అనుగ్రహించువాడే (2)
ఆశ్చర్య క్రియలు జీవితమంతా చేయుచు తిరిగినాడే (2)
నాకై కొరడాల దెబ్బలను అనుభవించినాడే (2)        ||సరి||

పునరుత్థానుడే జయశీలి మృతిని గెలిచి లేచినాడే (2)
శ్రేష్టమైన పునరుత్థాన బలము ఇచ్చినాడే (2)
నాకై అతి త్వరలో మహిమతో రానైయున్నవాడే (2)        ||సరి||


Sari Raarevvaru – Naa Priyudaina Yesayyaku (2)
Sarvamu Nerigina Sarveshvaruniki
Sarihaddhulu Leni Parishuddhuniki (2)        ||Sari||

Nammadagina Vaade Nalu Dishala – Nemmadi Kaluga Cheyuvaade (2)
Naajeeru Vrathamu Jeevithamanthaa Anusarinchinaade (2)
Naakai Niluvella Siluvalo Naligi Kariginaade (2)        ||Sari||

Aarogya Pradaathaye Sampoorna Swasthatha Anugrahinchuvaade (2)
Aascharya Kriyalu Jeevithamanthaa Cheyuchu Thiriginaade (2)
Naakai Koradaala Debbalanu Anubhavinchinaade (2)        ||Sari||

Punarutthaanude Jayasheeli Mruthini Gelichi Lechinaade (2)
Shreshtamaina Punarutthaana Balamu Ichchinaade (2)
Naakai Athi Thvaralo Mahimalo Raanaiyunnavaade (2)        ||Sari||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply