యేసయ్యా నా ప్రాణ నాథా

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసయ్యా నా ప్రాణ నాథా
రుజువాయే – నీ ప్రేమ – నా యెడల – కల్వరిలో – (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా (2)
హల్లెలూయా నా యేసయ్యా (2)         ||యేసయ్యా||

నన్ను తలంచి ఏతెంచినవే – ఈ ధరకు
నా ఘోర స్థితి చూచి వెనుదీయలేదే – నీ ప్రేమ
నీ ఔన్నత్యం మహిమా ప్రభావం వీడితివి
కడు దీనుడవై నా పాప భారం మోసితివి
రిక్తుడవై వేలాడితివే
రక్తమే నాకై కార్చితివి          ||హల్లెలూయా||

పునరుత్తానుండా మృతి చెందలేదే – నీ ప్రేమ
యుగముల అంతము వరకు నాకై వేచినది – నీ ప్రేమ
ప్రత్యక్షపరచితివి ఈ పాపికి నీ ప్రేమ కల్వరిలో
శాశ్వత ప్రేమతో ప్రేమించుచున్నావని తెలిపితివి
అందదు నా మందికి అద్భుత ప్రేమ – (2)            ||హల్లెలూయా||

నీ అనాది ప్రేమ పునాదులపై నన్ను – నిర్మించితివే
నీ స్వకీయ సంపాద్యముగా నన్ను – చేసితివే
నను చెక్కుకున్నావు ప్రేమతో నీ అరచేతులందు
ఎంతని వర్ణింతు నీ ప్రేమ నా యేసు దేవా
చాలదు నా జీవిత కాలమంతా – (2)        ||హల్లెలూయా||

Yesayyaa Naa Praana Naathaa
Rujuvaaye – Nee Prema – Naa Yedala – Kalvarilo – (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa (2)
Hallelooyaa Naa Yesayyaa (2)          ||Yesayyaa||

Nannu Thalanchi Ethenchinaave – Ee Dharaku
Naa Ghora Sthithi Choochi Venudeeyalede – Nee Prema
Nee Ounnathyam Mahimaa Prabhaavam Veedithivi
Kadu Deenudavai Naa Paapa Bhaaram Mosithivi
Rikthudavai Velaadithive
Rakthame Naakai Kaarchithive    ||Hallelooyaa||

Punaruthaanundaa Mruthi Chendalede – Nee Prema
Yugamula Anthamu Varaku Naakai Vechinadi – Nee Prema
Prathyakshaparachithivi Ee Paapiki Nee Prema Kalvarilo
Shaashwatha Prematho Preminchuchunnaavani Thelipithivi
Andadu Naa Madiki Adbhutha Prema – (2)        ||Hallelooyaa||

Nee Anaadi Prema Punaadulapai Nannu – Nirminchithive
Nee Swakeeya Sampaadyamuga Nannu – Chesithive
Nanu Chekkukunnaavu Prematho Nee Arachethulandu
Enthani Varninthu Nee Prema Naa Yesu Devaa
Chaaladu Naa Jeevitha Kaalamanthaa – (2)        ||Hallelooyaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

 1. Meaning of the song in english:

  Jesus My Dear
  Your love has been proved for me in Calvary
  Hallelujah My Jesus

  You though about me and came down to this earth
  Your Love didn’t step back after seeing my situation
  You have left your highness and power of your glory
  With utmost humbleness you took my sinful burden
  You hung (on the cross) as a poor man
  And shed your blood for me ||Hallelujah||

  You are resurrected and your love did not die
  Your love has waited for me forever
  You have shown your love for this sinner in Calvary
  You have shown that your are loving with an everlasting love
  My heart cannot understand your wonderful love ||Hallelujah||

  You have built me on the foundation of your eternal love
  You made me as your own earning
  You have graven me upon palms of your hands with love
  How much can I describe your love, my Jesus
  My life time would not be enough ||Hallelujah||

Leave a Reply

%d bloggers like this: