ఎంత మంచి కాపరి

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఎంత మంచి కాపరి – యేసే నా ఊపిరి (2)
తప్పిపోయిన గొర్రె నేను
వెదకి కనుగొన్నావయ్యా
నీ ప్రేమ చూపినయ్య (2)           ||ఎంత||

సుఖములంటూ లోకమంటూ
నీదు భాగ్యం మరచితి
నీదు సన్నిధి విడచితి (2)
యేసయ్యా ప్రేమ మూర్తివయ్యా
నా అతిక్రమములు క్షమియించి
జాలి చూపితివి (2)         ||ఎంత||

నా తలంపులు నా క్రియలు
నీకు తెలిసేయున్నవి
నీవే నిర్మాణకుడవు (2)
యేసయ్యా ప్రేమ మూర్తివయ్యా
కృతజ్ఞతా స్తుతులు నీకు
సమర్పించెదను (2)         ||ఎంత||

Entha Manchi Kaapari – Yese Naa Oopiri (2)
Thappipoyina Gorre Nenu
Vedaki Kanugonnaavayyaa
Nee Prema Choopinaavayya (2)        ||Entha||

Sukhamulantu Lokamantu
Needu Bhaagyam Marachithi
Needu Sannidhi Vidachithi (2)
Yesayyaa Prema Moorthivayyaa
Naa Athikramamulu Kshamiyinchi
Jaali Choopithivi (2)        ||Entha||

Naa Thalampulu Naa Kriyalu
Neeku Theliseyunnavi
Neeve Nirmaanakudavu (2)
Yesayyaa Prema Moorthivayyaa
Kruthagnathaa Sthuthulu Neeku
Samarpinchedanu (2)        ||Entha||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply