జీవ నాథ

పాట రచయిత:
Lyricist:

జీవ నాథ ముక్తి దాత
శాంతి దాత పరమాత్మ
పావనాత్మ పరుగిడి రావా
నా హృదిలో నివసింప రావా
నీ రాక కోసం వేచియున్నాను
వెలిగించు నాలో నీ దివ్య జ్యోతి – (2)

ముక్తి ప్రసాదించుము
భక్తిని నేర్పించుము
నీ ఆనందముతో నను నింపుము – (2)
వేంచేయు మా ఆత్మ దేవా
వెలిగించు నాలో నీ దివ్య జ్యోతి – (2)      ||జీవ నాథ||

నీ శాంతి నింపంగ రావా
నీ శక్తి నింపంగ రావా (2)
నీ పరమ వారములతో నింపేవా (2)
వేంచేయు మా ఆత్మ దేవా
వెలిగించు నాలో నీ దివ్య జ్యోతి – (2)      ||జీవ నాథ||

Jeeva Naadha Mukthi Daatha
Shaanthi Daatha Paramaathma
Paavanaathma Parugidi Raavaa
Naa Hrudilo Nivasimpa Raavaa
Nee Raaka Kosam Vechiyunnaanu
Veliginchu Naalo Nee Divya Jyothi – (2)

Mukthi Prasaadinchumu
Bhakthini Nerpinchumu (2)
Nee Aanandamutho Nanu Nimpumu (2)
Vencheyu Maa Aathma Devaa
Veliginchu Naalo Divya Jyothi – (2)        ||Jeeva Naadha||

Nee Shaanthi Nimpanga Raavaa
Nee Shakthi Nimpanga Raavaa (2)
Nee Parama Varamulatho Nimpavaa (2)
Vencheyu Maa Aathma Devaa
Veliginchu Naalo Divya Jyothi – (2)        ||Jeeva Naadha||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply