ఇకనైన కానీ

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఇకనైన కానీ ఇప్పుడైన కానీ
దర్శించగా రావా
అభిషేకం లేక దర్శనము రాక
నశియించుచున్నానయ్యా (2)

కావలివాడు ఉదయం కోసం
మెలుకువ కలిగి చూచునట్లుగా (2)
నీ కోసం చూసానయ్యా – నా యేసయ్యా
నా జీవం నీవేనయ్యా (4)

ఎండిన నేల వర్షం కోసం
నేలను విరచి చూచునట్లుగా (2)
నీ కోసం చూసానయ్యా – నా యేసయ్యా
నా జీవం నీవేనయ్యా (4)

దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు
ఇలలో ఎదురు చూచునట్లుగా (2)
నీ కోసం చూసానయ్యా – నా యేసయ్యా
నా జీవం నీవేనయ్యా (4)

Ikanaina Kaani Ippudaina Kaani
Darshinchagaa Raavaa
Abhishekam Leka Darshanamu Raaka
Nashiyinchuchunnaanayyaa (2)

Kaavalivaadu Udayam Kosam
Melukuva Kaligi Choochunatlugaa (2)
Nee Kosam Choosaanayyaa – Naa Yesayyaa
Naa Jeevam Neevenayyaa (4)

Endina Nela Varsham Kosam
Nelanu Virachi Choochunatlugaa (2)
Nee Kosam Choosaanayyaa – Naa Yesayyaa
Naa Jeevam Neevenayyaa (4)

Duppi Neeti Vaagula Koraku
Ilalo Eduru Choochunatlugaa (2)
Nee Kosam Choosaanayyaa – Naa Yesayyaa
Naa Jeevam Neevenayyaa (4)

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply