నీ ప్రేమ మాధుర్యము

పాట రచయిత: Rachel J Komanapalli
Lyricist: రేచెల్ జే కొమానపల్లి

నీ ప్రేమ మాధుర్యము నేనేమని వర్ణింతును
నా ఊహ చాలదు ఊపిరి చాలదు
ఎంతో ఎంతో మధురం
నీ ప్రేమ ఎంతో మధురం
ప్రభు యేసు ప్రేమ మధురం
నా పూర్ణ హృదయముతో నా పూర్ణ ఆత్మతో
నా పూర్ణ మనస్సుతో
నిను పూజింతును నా ప్రభువా (2)          ||నీ ప్రేమ||

దేవదూతలు రేయింబవలు
కొనియాడుచుందురు నీ ప్రేమను (2)
కృపామయుడా కరుణించువాడా
ప్రేమస్వరూపా ప్రణుతింతునయ్యా (2)           ||నా పూర్ణ||

సృష్టికర్తవు సర్వలోకమును
కాపాడువాడవు పాలించువాడవు (2)
సర్వమానవులను పరమున చేర్చెడి
అద్వితీయుడా ఆరాధ్యదైవమా (2)           ||నా పూర్ణ||

Nee Prema Maadhuryamu Nenemani Varninthunu
Naa Ooha Chaaladu Oopiri Chaaladu
Entho Entho Madhuram
Nee Prema Entho madhuram
Prabhu Yesu Prema Madhuram
Naa Poorna Hrudayamutho
Naa Poorna Aathmatho
Naa Poorna Manassutho
Ninu Poojinthu Naa Prabhuvaa (2)         ||Nee Prema||

Devadoothalu Reyimbavalu
Koniyaaduchunduru Nee Premanu (2)
Krupaamayudaa Karuninchuvaadaa
Prema Swaroopaa Pranuthinthunayyaa (2)          ||Naa Poorna||

Srushtikarthavu Sarva Lokamunu
Kaapaaduvaadavu Paalinchuvaadavu (2)
Sarva Maanavulanu Paramuna Cherchedi
Advitheeyudaa Aaraadhya Daivamaa (2)          ||Naa Poorna||

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: