నన్ను కావగ వచ్చిన

పాట రచయిత:
Lyricist:


నన్ను కావగ వచ్చిన నజరేయా యేసయ్యా
నేను పాపము చేసినా చూపావు నీ దయా
నన్ను ఎన్నడూ విడిచిపోకుమయ్యా
సిలువ నీడలో నన్ను దాచుమయ్యా
లోకమంతా నన్ను దోషిగ చూసినా
ప్రేమతోనే నన్ను చేరదీసిన           ||నన్ను||

నిన్ను విడచి దూరమైనా ధూళి నేనే యేసయ్యా
లోకాశలకు లోబడిన లోభిని నేనేనయ్యా
అందరు నన్ను అనాథ చేసి పోయినా
అంధకారమే నాకు బంధువై మిగిలినా
నా మదిలో మెదిలిన మోము నీదే నా యేసయ్యా          ||నన్ను||

నీ చరణములు చేరగానే నా గతి మారేనయ్యా
నీ శరణము వేడగానే నీది నాదిగా మారెనే
ఏ యోగ్యత నాకు లేకపోయినా
నీ వారసునిగా నన్ను ఎంచిన
ఇది ఊహకందని చిత్రమైన ప్రేమ నీదయ్యా            ||నన్ను||


Nannu Kaavaga Vachchina Najareyaa Yesayyaa
Nenu Paapamu Chesinaa Choopaavu Nee Dayaa
Nannu Ennadu Vidichipokumayyaa
Siluva Needalo Nannu Daachumayyaa
Lokamanthaa Nannu Doshiga Choosinaa
Premathoni Nannu Cheradeesina          ||Nannu||

Ninnu Vidachi Dooramaina Dhooli Nene Yesayyaa
Lokaashalaku Lobadina Lobhini Nenenayyaa
Andaru Nannu Anaatha Chesi Poyinaa
Andhakaarame Naaku Bandhuvai Migilinaa
Naa Madilo Medalina Momu Neede Naa Yesayyaa             ||Nannu||

Nee Charanamulu Cheragaane Naa Gathi Maarenayyaa
Nee Sharanamu Vedagaane Needi Naadiga Maarene
Ae Yogyatha Naaku Lekapoyinaa
Nee Vaarasunigaa Nannu Enchina
Idi Oohakandani Chothramaina Prema Needayyaa              ||Nannu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply