లేచినాడురా

పాట రచయిత:
Lyricist:


లేచినాడురా
సమాధి గెలచినాడురా (2) యేసు
లేతునని తా చెప్పినట్లు (2)
లేఖనములలో పలికినట్లు         ||లేచినాడురా||

భద్రముగా సమాధిపైన
పెద్ద రాతిని ఉంచిరి భటులు (2)
ముద్ర వేసి రాత్రి అంతా (2)
నిద్ర లేక కావలియుండ          ||లేచినాడురా||

పాప భారము లేదు మనకు
మరణ భయము లేదు మనకు (2)
నరక బాధ లేదు మనకు (2)
పరమ తండ్రి యేసు ప్రభువు         ||లేచినాడురా||

యేసునందే రక్షణ భాగ్యం
యేసునందే నిత్య జీవం (2)
యేసునందే ఆత్మ శాంతి (2)
యేసునందే మోక్ష భాగ్యం            ||లేచినాడురా||

పాపులకై వచ్చినాడు
పాపులను కరుణించినాడు (2)
పాపులను ప్రేమించినాడు (2)
ప్రాణ దానము చేసినాడు         ||లేచినాడురా||


Lechinaaduraa
Samaadhi Gelachinaaduraa (2) Yesu
Lethunani Thaa Cheppinatlu (2)
Lekhanamulalo Palikinatlu     ||Lechinaaduraa||

Bhadramugaa Samaadhipaina
Pedda Raathini Unchiri Bhatulu (2)
Mudra Vesi Raathri Anthaa (2)
Nidra Leka Kaavaliyunda           ||Lechinaaduraa||

Paapa Bhaaramu Ledu Manaku
Marana Bhayamu Ledu Manaku (2)
Naraka Baadha Ledu Manaku (2)
Parama Thandri Yesu Prabhuvu          ||Lechinaaduraa||

Yesunande Rakshana Bhaagyam
Yesunande Nithya Jeevam (2)
Yesunande Aathma Shaanthi (2)
Yesunande Mokshya Bhaagyam          ||Lechinaaduraa||

Paapulakai Vachchinaadu
Paapulanu Karuninchinaadu (2)
Paapulanu Preminchinaadu (2)
Praana Daanamu Chesinaadu        ||Lechinaaduraa||

Download Lyrics as: PPT

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply