సంగీత నాదముతో

పాట రచయిత:
Lyricist:


సంగీత నాదముతో స్తోత్ర సంకీర్తనతో
నీ ప్రేమ గీతం పాడెద
నీ గోప్ప కార్యం చాటెద
నా జీవితం మార్చిన యేసయ్యా
ఈ నీ రుణం తీర్చుట ఎటులయ్యా           ||సంగీత||

నా కఠిన హృదయమున కారుణ్యమును నింపి
కలువలు పూయించిన కృపలను కొనియాడెద (2)
పాపములు క్షమియించి నను మార్చిన
దోషములు భరియించి దరిచేర్చిన         ||నీ ప్రేమ||

నా కష్ట సమయమున నా చెంతనే నిలచి
విడువక నడిపించిన విధమును వివరించెద (2)
క్షేమమును కలిగించి నను లేపిన
దీవెనలు కురిపించి కృపచూపిన          ||నీ ప్రేమ||

నా దుఃఖ దినములలో ఓదార్పు కలిగించి
కన్నీటిని తుడిచిన క్రమమును ప్రకటించెద (2)
వాక్యముతో దర్శించి బలపరిచిన
సత్యముతో సంధించి స్థిరపరిచిన         ||నీ ప్రేమ||


Sangeetha Naadamutho Sthothra Sankeerthanatho
Nee Prema Geetham Paadeda
Nee Goppa Kaaryam Chaateda
Naa Jeevitham Maarchina Yesayyaa
Ee Nee Runam Theerchuta Etulayyaa       ||Sangeetha||

Naa Katina Hrudayamuna Kaarunyamunu Nimpi
Kaluvalu Pooyinchina Krupalanu Koniyaadeda (2)
Paapamulu Kshamiyinchi Nanu Maarchina
Doshamulu Bhariyinchi Dari Cherchina        ||Nee Prema||

Naa Kashta Samayamuna Naa Chenthane Nilachi
Viduvaka Nadipinchina Vidhamunu Vivarincheda (2)
Kshemamunu Kaliginchi Nanu Lepina
Deevenalu Kuripinchi Krupa Choopina        ||Nee Prema||

Naa Dukha Dinamulalo Odaarpu Kaliginchi
Kanneetitho Thudichina Kramamunu Prakatincheda (2)
Vaakyamutho Darshinchi Balaparachina
Sathyamutho Sandhinchi Sthiraparachina           ||Nee Prema||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply