పాపమెరుగని పావనాత్ముని

పాట రచయిత:
Lyricist:


పాపమెరుగని పావనాత్ముని
పరిహసించుట న్యాయమా (2)
దోషమెరుగని దీన బాంధుని (2)
దోషి చేయుట ధర్మమా – ధర్మమా         ||పాపమెరుగని||

మోయరాని పాప భారము
మోపినారు సిలువపై (2)
గాయమొంది బాధకోర్చి వేదననొంది
ప్రాణమిచ్చుట నేరమా (2) నేరమా       ||పాపమెరుగని||

జీవ జలముల త్రోవ చూపి
బ్రోవ నాత్మల దాహమొందె (2)
చావొంది ఆగమై బలి దానమై
జీవమిచ్చుట ఘోరమా (2) ఘోరమా          ||పాపమెరుగని||


Paapamerugani Paavanaathmuni
Parihasinchuta Nyaayamaa (2)
Doshamerugani Deena Baandhuni (2)
Doshi Cheyuta Dharmamaa – Dharmamaa        ||Paapamerugani||

Moyaraani Paapa Bhaaramu
Mopinaaru Siluvapai (2)
Gaayamondi Baadhakorchi Vedananondi
Praanamichchuta Neramaa (2) Neramaa         ||Paapamerugani||

Jeeva Jalamula Throva Choopi
Brova Naathmala Daahamonde (2)
Chaavondi Aagamai Bali Daanamai
Jeevamichchuta Ghoramaa (2) Ghoramaa          ||Paapamerugani||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply