ఏ రీతి నీ ఋణం

పాట రచయిత: తాటపూడి జ్యోతి బాబు
Lyricist: Thatapudi Jyothi Babu


ఏ రీతి నీ ఋణం తీర్చుకొందు యేసయ్యా (2)
ఏ దిక్కు లేని నన్ను ప్రేమించినావయ్యా
ఎంతో కృపను చూపి దీవించినావయ్యా           ||ఏ రీతి||

పాపాల సంద్రమందున పయనించు వేళలో (2)
పాశాన మనసు మార్చి పరిశుద్ధుని చేసావయ్యా          ||ఏ రీతి||

నా పాప శిక్ష సిలువపై భరియించినావయ్యా (2)
నా దోషములను గ్రహియించి క్షమియించినావయ్యా           ||ఏ రీతి||


Ae Reethi Nee Runam Theeerchukondu Yesayyaa (2)
Ae Dikku Leni Nannu Preminchinaavayyaa
Entho Krupanu Choopi Deevinchinaavayyaa           ||Ae Reethi||

Paapaala Sandramanduna Payaninchu Velalo (2)
Paashaana Manasu Maarchi Parishuddhuni Chesaavayyaa         ||Ae Reethi||

Naa Paapa Shiksha Siluvapai Bhariyinchinaavayyaa (2)
Naa Doshamulanu Grahiyinchi Kshamiyinchinaavayyaan           ||Ae Reethi||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

A        D  E       D   A
Ae Reethi Nee Runam Theeerchukondu Yesayyaa (2)
       D    E      A    
Ae Dikku Leni Nannu Preminchinaavayyaa
       D     E      A 
Entho Krupanu Choopi Deevinchinaavayyaa      ||Ae Reethi||

A       D     E      A 
Paapaala Sandramanduna Payaninchu Velalo (2)
         D      E         A
Paashaana Manasu Maarchi Parishuddhuni Chesaavayyaa     ||Ae Reethi||

A         D     E        A 
Naa Paapa Shiksha Siluvapai Bhariyinchinaavayyaa (2)
        D      E        A
Naa Doshamulanu Grahiyinchi Kshamiyinchinaavayyaan      ||Ae Reethi||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply