గాయాములన్

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion


గాయాములన్ గాయములన్
నా కొరకై పొందెను క్రీస్తు ప్రభు (2)
నా కొరకై పొందెను క్రీస్తు ప్రభు

సురూపమైన సొగసైనా లేదు
దుఃఖ భరితుడాయెను (2)
వ్యాధిగ్రస్తుడుగా వ్యాకులమొందెన్
వీక్షించి త్రిప్పిరి ముఖముల్ (2)       ||గాయాములన్||

మా అతిక్రమ క్రియలను బట్టి
మరి నలుగ గొట్టబడెను (2)
తాను పొందిన దెబ్బల ద్వారా
స్వస్థత కలిగె మనకు (2)       ||గాయాములన్||

క్రీస్తు ప్రేమను మరువజాలము
ఎంతో ప్రేమించే మనల (2)
సిలువపై మేము గమనించ మాకు
విలువైన విడుదల కలిగె (2)       ||గాయాములన్||


Gaayaamulan Gaayamulan
Naa Korakai Pondenu Kreesthu Prabhu (2)
Naa Korakai Pondenu Kreesthu Prabhu

Suroopamaina Sogasainaa Ledu
Dukha Bharithudaayenu (2)
Vyaadhigrasthudigaa Vyaakulamonden
Veekshinchi Thrippiri Mukhamul (2)        ||Gaayaamulan||

Maa Athikrama Kriyalanu Batti
Mari Naluga Gottabadenu (2)
Thaanu Pondina Debbala Dwaaraa
Swasthatha Kalige Manaku (2)        ||Gaayaamulan||

Kreesthu Premanu Maruvajaalamu
Entho Preminche Manala (2)
Siluvapai Memu Gamanincha Maaku
Viluvaina Vidudala Kalige (2)        ||Gaayaamulan||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply