కలువరి గిరి సిలువలో

పాట రచయిత:
Lyricist:


కలువరి గిరి సిలువలో పలు శ్రమలు పొందిన దైవమా (2)
విశ్వ మానవ శాంతి కోసం ప్రాణమిచ్చిన జీవమా (2)
యేసు దేవా నీదు త్యాగం వివరింప తరమా (2)         ||కలువరి||

కరుణ లేని కఠిన లోకం కక్షతో సిలువేసినా (2)
కరుణ చిందు మోముపైన గేలితో ఉమ్మేసినా (2)
ముళ్ళతోన మకుటమల్లి
నీదు శిరమున నుంచినా – (2)         ||కలువరి||

జాలి లేని పాప లోకం కలువలేదో చేసినా (2)
మరణమందు సిలువలోన రుధిరమే నిను ముంచినా (2)
కలుష రహిత వ్యధను చెంది
అలసి సొలసి పోతివా – (2)         ||కలువరి||


Kaluvari Giri Siluvalo Palu Shramalu Pondina Daivamaa (2)
Vishwa Maana Shaanthi Kosam Praanamichchina Jeevamaa (2)
Yesu Devaa Needu Thyaagam Vivarimpa Tharamaa (2)      ||Kaluvari||

Karuna Leni Katina Lokam Kakshyatho Siluvesinaa (2)
Karuna Chindu Momupaina Gelitho Ummesinaa (2)
Mullathona Makutamalli
Needu Shiramuna Nunchinaa – (2)      ||Kaluvari||

Jaali Leni Paapa Lokam Kaluvaledo Chesinaa (2)
Maranamandu Siluvalona Rudhirame Ninu Munchinaa (2)
Kalusha Rahitha Vyadhanu Chendi
Alasi Solasi Pothivaa – (2)      ||Kaluvari||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply