అన్ని వేళల ఆరాధన

పాట రచయిత:
Lyricist:


అన్ని వేళల ఆరాధన
కన్న తండ్రి నీకే మహిమ (2)
అన్ని వేళల ఆరాధన
కన్న తండ్రి నీకే మహిమ (2)       ||అన్ని వేళల||

పరమందు సెరాపులు ఎగురుచున్నారు
పరిశుద్ధులు పరిశుద్ధుడని పొగడుచున్నారు (2)       ||అన్ని వేళల||

నింగి నేల నిన్ను గూర్చి పాడుచున్నది
సమస్తము మనసారా మ్రొక్కుచున్నది (2)       ||అన్ని వేళల||

ఘనమైన సంఘ వధువు కొనియాడుచున్నది
ఘనత ప్రభావము యేసునకే చెల్లించుచున్నది (2)       ||అన్ని వేళల||


Anni Velala Aaraadhana
Kanna Thandri Neeke Mahima (2)
Anni Velala Aaraadhana
Kanna Thandri Neeke Mahima (2)       ||Anni Velala||

Paramandu Seraapulu Eguruchunnaaru
Parishuddhulu Parishuddhudani Pogaduchunnaaru (2)       ||Anni Velala||

Ningi Nela Ninnu Goorchi Paaduchunnadi
Samasthamu Manasaaraa Mrokkuchunnadi (2)       ||Anni Velala||

Ghanamaina Sangha Vadhuvu Koniyaaduchunnadi
Ghanatha Prabhaavamu Yesunake Chellinchuchunnadi (2)       ||Anni Velala||

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: