నీలి ఆకాశంలో

పాట రచయిత: ఆర్ అశోక్ కుమార్
Lyricist: R Ashok Kumar


నీలి ఆకాశంలో (2)
నీ నీతి రాజ్యంలో
నేనుండ గోరితి ప్రభువా ఆ…
నేనుండ గొరెద ప్రభువా (2)        ||నీలి ఆకాశంలో||

నా ప్రియుడు నా చెంతనున్నాడు
గోప రసమంత సువాసన కలవాడు
నా ప్రియుడు ఏదేను వనమాలి
కర్పూరాల పుష్పాల సమానుడు
అతని ఎడమచేయి నా తల క్రింద నుండగా
అతని కుడిచేయి నన్ను ఆదరించుచుండగా
ప్రేమతిశయముతో నేను మూర్చిల్లెద – (2)        ||నీలి ఆకాశంలో||

నా ప్రియునికి తలుపు తీయ నే లేవగా
నా ప్రాణప్రియుడు నాకే ఎదురాయెను
నా ప్రియుడు ధవళవర్ణుడేతెంచగా
ఆ రత్నాల వర్ణుడు నను తాకగా
నేను నిదురించిన మనసు మేలుకొన్నది
నా మనసంతా యేసుతో నిండగా
రక్షించి నను చేర్చె ఆ ప్రేమ పురమున – (2)        ||నీలి ఆకాశంలో||


Neeli Aakaashamlo (2)
Nee Neethi Raajyamlo
Nenunda Gorithi Prabhuvaa Aa…
Nenunda Goreda Prabhuvaa (2)        ||Neelo Aakaashamlo||

Naa Priyudu Naa Chenthanunnaadu
Gopa Rasamantha Suvaasana Kalavaadu
Naa Priyudu Aedenu Vanamaali
Karpooraalaa Pushpaala Samaanudu
Athani Edama Cheyi Naa Thala Krinda Nundagaa
Athani Kudi Cheyi Nannu Aadarinchuchundagaa
Premaathishayamutho Nenu Moorchilleda – (2)        ||Neelo Aakaashamlo||

Naa Priyuniki Thalupu Theeya Ne Levagaa
Naa Praanapriyudu Naake Eduraayenu
Naa Priyudu Davalavarnudethenchagaa
Aa Rathnaala Varnudu Nanu Thaakagaa
Nenu Nidurinchina Manasu Melukonnadi
Naa Manasanthaa Yesutho Nindagaa
Rakshinchi Nanu Cherche Aa Prema Puramuna – (2)        ||Neelo Aakaashamlo||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply