ఒక క్షణమైన

పాట రచయిత:
Lyricist:


ఒక క్షణమైన నీవు మరచిన నే బ్రతకగలనా యేసయ్యా
కునికిన నిద్రించిన నా స్థితి ఏమౌనో మెస్సయ్యా (2)

ఒంటరైన వేళలో – జంటగా నేనుందునని
అండ లేని వేళలో – కొండగా నిలుతునని (2)
అభయమునిచ్చిన నా యేసయ్యా
అండగ నిలిచిన నా యేసయ్యా
యేసయ్యా.. యేసయ్యా.. నా యేసయ్యా..         ||ఒక క్షణమైన||


Oka Kshanamaina Neevu Marachina Ne Brathakagalanaa Yesayyaa
Kunikina Nidrinchina Naa Sthithi Emauno Messayyaa (2)

Ontaraina Velalo – Jantaga Nenundunani
Anda Leni Velalo – Kondagaa Niluthunani (2)
Abhayamunichchina Naa Yesayyaa
Andaga Nilichina Naa Yesayyaa
Yesayyaa.. Yesayyaa.. Naa Yesayyaa..          ||Oka Kshanamaina||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply