ప్రేమగల యేసయ్యా

పాట రచయిత:
Lyricist:


ప్రేమగల యేసయ్యా
జీవ వృక్షమా యేసయ్యా (2)
సిలువలో బలి అయిన యేసయ్యా
తులువలో వెలి అయిన యేసయ్యా (2)
పరిశుద్ధుడ్డా పరిశుద్ద్ధుడా
పరిశుద్ధుడా నా ప్రాణేశ్వరా
పరిశుద్ధుడ్డా పరిశుద్ద్ధుడా
పరిశుద్ధుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా       ||ప్రేమగల||

యేసయ్య నీ శిరముపై మూళ్ళ కిరీటం మొత్తగా
రక్తమంత నీ కణతలపై ధారలుగా కారుచుండగా
కొరడాల దెబ్బలు చెళ్లుమనెను
శరీరపు కండలే వేలాడేను (2)
నలిగిపోతివా నా యేసయ్యా (2)        ||పరిశుద్ధుడా||

యేసయ్యను కొట్టిరి జాలిలేని ఆ మనుష్యులు
ముఖానపై ఉమ్మి వేసిరి కరుణ లేని కక్షకులు
గడ్డము పట్టాయనను లాగుచుండగా
నాగటి వలె సిలువలో దున్నబడగా (2)
ఒరిగిపోతివా నా యేసయ్యా (2)        ||పరిశుద్ధుడా||

యేసయ్య ఆ కల్వరిలో దాహముకై తపియించగా
మధురమైన ఆ నోటికి చేదు చిరకను ఇచ్చిరే
తనువంత రుధిరముతో తడిసిపోయెనే
తండ్రీ అని కేక వేసి మరణించెనే (2)
మూడవ దినాన తిరిగి లేచెను (2)        ||పరిశుద్ధుడా||


Premagala Yesayyaa
Jeeva Vrukshamaa Yesayyaa (2)
Siluvalo Bali Aina Yesayyaa
Thuluvalo Veli Aina Yesayyaa (2)
Parishuddhuddaa Parishudddhudaa
Parishuddhudaa Naa Praaneshwaraa
Parishuddhuddaa Parishudddhudaa
Parishuddhudaa Naa Praana Priyudaa      ||Premagala||

Yesayya Nee Shiramupai Mulla Kireetam Motthagaa
Rakthamantha Nee Kanathalapai Dhaarlugaa Kaaruchundagaa
Koradaala Debbalu Chellumanenu
Shareerapu Kandale Velaadenu (2)
Naligipothivaa Naa Yesayyaa (2)         ||Parishuddhudaa||

Yesayyanu Kottire Jaalileni Aa Manushyulu
Mukhanapai Ummi Vesire Karuna Leni Kakshakulu
Gaddamu Pattaayananu Laaguchundagaa
Naagati Vale Siluvalo Dunnabadagaa (2)
Origipothivaa Naa Yesayyaa (2)         ||Parishuddhudaa||

Yesayya Aa Kalvarilo Daahamukai Thapiyinchagaa
Madhuramaina Aa Notiki Chedu Chirakanu Ichchire
Thanuvantha Rudhiramutho Thadisipoyene
Thandree Ani Keka Vesi Maraninchene (2)
Moodava Dinaana Thirigi Lechenu (2)         ||Parishuddhudaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply