నను విడువక ఎడబాయక

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries


నను విడువక ఎడబాయక
దాచితివా.. నీ చేతి నీడలో
(యేసయ్యా) నీ చేతి నీడలో (2)

సిలువలో చాపిన రెక్కల నీడలో (2)
సురక్షితముగా నన్ను దాచితివా (2)
కన్నీటి బ్రతుకును నాట్యముగా మార్చి
ఆదరించిన యేసయ్యా (2)       ||నను||

ఉన్నత పిలుపుతో నన్ను పిలచి (2)
నీవున్న చోటున నేనుండుటకై (2)
పిలుపుకు తగిన మార్గము చూపి
నను స్థిరపరచిన యేసయ్యా (2)       ||నను||


Nanu Viduvaka Edabaayaka
Daachithivaa.. Nee Chethi Needalo
(Yesayyaa) Nee Chethi Needalo (2)

Siluvalo Chaapina Rekkala Needalo (2)
Surakshithamugaa Nannu Daachithivaa (2)
Kanneeti Brathukunu Naatyamugaa Maarchi
Aadarinchina Yesayyaa (2)        ||Nanu||

Unnatha Piluputho Nannu Pilachi (2)
Neevunna Chotuna Nenundutakai (2)
Pilupuku Thagina Maargamu Choopi
Nanu Sthiraparchina Yesayyaa (2)        ||Nanu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply