నీతో నేను నడువాలని

పాట రచయిత:
Lyricist:


ఆశయ్యా.. చిన్న ఆశయ్యా
ఓ యేసయ్యా.. నీవే తీర్చాలయ్యా

నీతో నేను నడువాలని
నీతో కలిసి ఉండాలని (2)
ఆశయ్యా చిన్న ఆశయ్యా
ఓ యేసయ్యా.. నీవే తీర్చాలయ్యా (2)        ||నీతో||

నడవలేక నేను ఈ లోక యాత్రలో
బహు బలహీనుడనైతినయ్యా (2)
నా చేయి పట్టి నీతో నన్ను
నడిపించుమయ్యా నా యేసయ్యా (2)
నీతో నడువాలని – నీతో ఉండాలని
చిన్న ఆశయ్యా.. ఓ యేసయ్య            ||ఆశయ్యా||

సౌలును పౌలుగా
మార్చిన నా గొప్ప దేవుడా (2)
నీలో ప్రేమా నాలో నింపి
నీలా నన్ను నీవు మార్చుమయ్యా (2)
నీలా ఉండాలని – నీతో ఉండాలని
చిన్న ఆశయ్యా.. ఓ యేసయ్య            ||ఆశయ్యా||


Aashayyaa.. Chinna Aashayyaa
O Yesayyaa.. Neeve Theerchaalayyaa

Neetho Nenu Naduvaalani
Neetho Kalisi Undaalani (2)
Aashayyaa Chinna Aashayyaa
O Yesayyaa.. Neeve Theerchaalayyaa (2)       ||Neetho||

Naduvaleka Nenu Ee Loka Yaathralo
Bahu Balaheenudanaithinayyaa (2)
Naa Cheyi Patti Neetho Nannu
Nadipinchumayyaa Naa Yesayyaa (2)
Neetho Naduvaalani – Neetho Undaalani
Chinna Aashayyaa.. O Yesayaa           ||Aashayyaa||

Soulunu Poulugaa
Maarchina Naa Goppa Devudaa (2)
Neelo Premaa Naalo Nimpi
Neelaa Nannu Neevu Maarchumayyaa (2)
Neelaa Undaalani – Neetho Undaalani
Chinna Aashayyaa.. O Yesayaa          ||Aashayyaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: