మమ్మెంతో ప్రేమించావు

పాట రచయిత: మధు
Lyricist: Madhu


మమ్మెంతో ప్రేమించావు
మా కొరకు మరణించావు
మేమంటే ఎంత ప్రేమో మా యేసయ్యా
నీకు – నీ ప్రేమ ఎంత మధురం మా యేసయ్యా (2)
ఆ ఆ ఆ… ఆ ఆ – హల్లెలూయా ఆ ఆ ఆ…
హల్లెలూయా ఆ ఆ ఆ – హల్లెలూయా       ||మమ్మెంతో||

మా బాధ తొలగించావు – మా సాద నీవు తీర్చావు
మము నడుపుమా దేవా – మము విడువకెన్నడూ (2)
మము విడువకెన్నడూ          ||మమ్మెంతో||

మా కొరకు దివి విడిచావు – ఈ భువిని ఏతెంచావు
పాపులను రక్షించావు – రోగులను నీవు ముట్టావు (2)
రోగులను నీవు ముట్టావు          ||మమ్మెంతో||


Mammentho Preminchaavu
Maa Koraku Maraninchaavu
Memante Entha Premo Maa Yesayyaa
Neeku – Nee Prema Entha Madhuram Maa Yesayyaa (2)
Aa Aa Aa.. Aa Aa – Hallelooyaa Aa Aa Aa…
Hallelooyaa Aa Aa Aa – Hallelooyaa        ||Mammentho||

Maa Baadha Tholaginchaavu – Maa Saada Neevu Theerchaavu
Mamu Nadupumaa Devaa – Mamu Viduvakennadu (2)
Mamu Viduvakennadu          ||Mammentho||

Maa Koraku Divi Vidichaavu – Ee Bhuvini Aethenchaavu
Paapulanu Rakshinchaavu – Rogulanu Neevu Muttaavu (2)
Rogulanu Neevu Muttaavu       ||Mammentho||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply