నీతోనే గడిపేయాలని

పాట రచయిత: ఈనాష్ కుమార్, పవన్
Lyricist: Enosh Kumar, Pavan

ప్రెయిస్ హిం ఇన్ ద మార్నింగ్
ప్రెయిస్ హిం ఇన్ ద నూన్
ప్రెయిస్ హిం ఇన్ ద ఈవినింగ్
ప్రెయిస్ హిం ఆల్ ద టైం

వేకువనే నా దేవుని ఆరాధింతును
ప్రతి సమయమున పరిశుద్ధుని కీర్తించెదను (2)
నా ధ్యానం నా సర్వం నా ప్రాణం నీవేగా అని
నా సమయం అనుక్షణము నీతోనే గడిపేయాలని (2)

నను నడిపించే దైవమా
నాతో నిలిచే కేడెమా (2)
ఉదయమున నీ కృపను స్తుతి గానాలతో కీర్తింతును
నీ కార్యముల చేత నన్ను
తృప్తి పరచి సంతోషమే         ||నా ప్రాణం||

నను కరుణించు బంధమా
నను బలపరచి ధైర్యమా (2)
కన్నీటి ప్రార్ధనతో నీ చెంత నే చేరెదన్
నిను విడచి క్షణమైనా
నే బ్రతకలేను ఇలలో        ||నా ప్రాణం||


Vekuvane Naa Devuni Aaraadhinthunu
Prathi Samayamuna Parishuddhuni Keerthinchedanu (2)
Naa Dhyaanam Naa Sarvam Naa Praanam Neevegaa Ani
Naa Samayam Anukshanamu Neethone Gadipeyaalani (2)

Nanu Nadipinche Daivamaa
Naatho Niliche Kedemaa (2)
Udayamuna Nee Krupanu Sthuthi Gaanaaltho Keerthinthunu
Nee Kaaryamula Chetha Nannu
Thrupthi Parachi Santhoshame         ||Naa Praanam||

Nanu Karuninchu Bandhamaa
Nanu Balaparache Dhairyamaa (2)
Kanneeti Praardhanatho Nee Chentha Ne Cheredan
Ninu Vidachi Kshanamainaa
Ne Brathakalenu Ilalo          ||Naa Praanam||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply