రారాజు జన్మించే ఇలలోన

పాట రచయిత:
Lyricist:


రారాజు జన్మించే ఇలలోన
యేసు రారాజు జన్మించే ఇలలోన (2)
ఈ శుభ సంగతిని – ఊరూ వాడంతా
రండీ మనమంతా చాటి చెప్పుదాం (2)
ఓ సోదరా… ఓ సోదరీ… (2)
విష్ యు హాప్పీ క్రిస్మస్
అండ్ వెల్కమ్ యు టు క్రిస్మస్ (2)       ||రారాజు||

అదిగదిగో తూర్పున ఆ చుక్కేమిటి సోదరా
గ్రంథాలను విప్పి దాని అర్దమేంటో చూడరా (2)
రాజులకు రారాజు పుడతాడంటూ
లేఖనాలు చెప్పినట్టు జరిగిందంటూ (2)
రాజాధి రాజుని చూడాలంటూ
(తూర్పు) జ్ఞానులంత ప్రభు యేసుని చూడవచ్చిరి – (2)        ||ఓ సోదరా||

అదిగదిగో తెల్లని ఆ వెలుగేమిటి సోదరా
(అని) గొల్లలంత భయపడుతూ వణికిపోతు ఉండగా (2)
రక్షకుడు మీకొరకు పుట్టాడంటూ
గొల్లలతో దేవదూత మాట్లాడేనూ (2)
ఈ లోక రక్షకుని చూడాలంటూ
(ఆ) గొల్లలంత ప్రభు యేసుని చూడవచ్చిరి – (2)        ||ఓ సోదరా||


Raaraaju Janminche Ilalona
Yesu Raaraaju Janminche Ilalona (2)
Ee Shubha Sangathini – Ooru Vaadanthaa
Randee Manamanthaa Chaati Cheppudaam (2)
O Sodaraa.. O Sodaree (2)
Wish you Happy Christmas
And welcome you to Christmas (2)         ||Raaraaju||

Adigadigo Thoorpuna Aa Chukkemiti Sodaraa
Grandhaalanu Vippi Daani Ardhamento Choodaraa (2)
Raajulaku Raaraaju Pudathaadantu
Lekhanaalu Cheppinattu Jarigindantu (2)
Raajaadhi Raajuni Choodaalantu
Thoorpu Gnaanulantha Prabhu Yesuni Chooda Vachchiri – (2)         ||O Sodaraa||

Adigadigo Thellani Aa Velugemiti Sodaraa
Ani Gollalanthaa Bhayapaduthu Vanakipothu Undagaa (2)
Rakshakudu Mee Koraku Puttaadantu
Gollalatho Deva Dootha Maatlaadenu (2)
Ee Loka Rakshakuni Choodaalantu
Aa Gollalantha Prabhu Yesuni Chooda Vachchiri – (2)         ||O Sodaraa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply