కలవంటిది నీ జీవితము

పాట రచయిత: జాన్ వెస్లీ
Lyricist: John Wesley


కలవంటిది నీ జీవితము
కడు స్వల్ప కాలము
యువకా అది ఎంతో స్వల్పము (2)
విలువైనది నీ జీవితం
వ్యర్ధము చేయకుము
యువకా వ్యర్ధము చేయకుము
బహు విలువైనది నీ జీవితం
వ్యర్ధము చేయకుము
యువతీ వ్యర్ధము చేయకుము        ||కలవంటిది||

నిన్ను ఆకర్షించే ఈ లోకము
కాటు వేసే విష సర్పము
యువకా అది కాలు జారే స్థలము (2)
ఉన్నావు పాపపు పడగ నీడలో
నీ అంతము ఘోర నరకము
యువకా అదియే నిత్య మరణము (2)        ||కలవంటిది||

నిన్ను ప్రేమించు యేసు నీ జీవితం
నూతన సృష్టిగా మార్చును
పాపం క్షమియించి రక్షించును (2)
ఆ మోక్షమందు నీవుందువు
యుగయుగములు జీవింతువు
నీవు నిత్యము ఆనందింతువు (2)        ||కలవంటిది||


Kalavantidi Nee Jeevithamu
Kadu Swalpa Kaalamu
Yuvakaa Adi Entho Swalpamu (2)
Viluvainadi Nee Jeevitham
Vyardhamu Cheyakumu
Yuvakaa Vyardhamu Cheyakumu
Bahu Viluvainadi Nee Jeevitham
Vyardhamu Cheyakumu
Yuvathi Vyardhamu Cheyakumu        ||Kalavantidi||

Ninnu Aakarshinche Ee Lokamu
Kaatu Vese Visha Sarpamu
Yuvakaa Adi Kaalu Jaare Sthalamu (2)
Unnaavu Paapapu Padaga Needalo
Nee Anthamu Ghora Narakamu
Yuvakaa Adiye Nithya Maranamu (2)        ||Kalavantidi||

Ninnu Preminchu Yesu Nee Jeevitham
Noothana Srushtigaa Maarchunu
Paapam Kshamiyinchi Rakshinchunu (2)
Aa Mokshamandu Neevunduvu
Yugayugamulu Jeevinthuvu
Neevu Nithyamu Aanandinthuvu (2)        ||Kalavantidi||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply