శిరము మీద ముళ్ల సాక్షిగా

పాట రచయిత:
Lyricist:


శిరము మీద ముళ్ల సాక్షిగా
కార్చిన కన్నీళ్ల సాక్షిగా
పొందిన గాయాల సాక్షిగా
చిందిన రుధిరంబు సాక్షిగా (2)
యేసు నిన్ను పిలచుచున్నాడు
నీ కొరకే నిలచియున్నాడు (3)

సర్వ పాప పరిహారం కోసం
రక్త ప్రోక్షణం అవశ్యమని (2)
మనుషులలో ఎవ్వరు బలికి పనికిరారని
పరమాత్ముడే బలియై తిరిగి లేవాలని
ఆర్య ఋషులు పలికిన ఆ వేదం సత్యం
యేసులోనే నెరవేరెనుగా

సర్వ పాప పరిహారో
రక్త ప్రోక్షణం అవశ్యం
తద్ రక్తం పరమాత్మేనా
పుణ్య దాన బలియాగం

ఆర్య ఋషులు పలికిన ఆ వేద సత్యం
క్రీస్తులోనే నెరవేరెనుగా
యేసే బలియైన పరమాత్మ        ||శిరము||

మహా దేవుడే ఇలకేతెంచి
యజ్ఞ పశువుగా వధ పొందాలని (2)
కాళ్లలోన చేతులలో మూడు మేకులుండాలని
శిరముపైన ఏడు ముళ్ల గాయాలు పొందాలని
బ్రాహ్మణాలు పలికిన ఆ వేద సత్యం
క్రీస్తులోనే నెరవేరెనుగా

చత్వారః శ్రీద్న త్రయో అస్య పాదాద్రి
శీర్ష్యే సప్త హస్తాసో అస్య త్రిదావద్ధో
వృషభో రోర వీతి మహో దేవో
మద్యామ్ ఆవివేశత్తిథి

బ్రాహ్మణాలు పలికిన వేదోక్తి
యేసులోనే నెరవేరెనుగా
యేసే మరణించి లేచిన యజ్ఞ పురుషుడుగా       ||శిరము||


Shiramu Meeda Mulla Saakshigaa
Kaarchina Kanneella Saakshigaa
Pondina Gaayaala Saakshigaa
Chindina Rudhirambu Saakshigaa (2)
Yesu Ninnu Pilachuchunnaadu
Nee Korake Nilachiyunnaadu (3)

Sarva Paapa Parihaaram Kosam
Raktha Prokshanam Avasyamani (2)
Manushulalo Evvaru Baliki Panikiraarani
Paramaathmude Baliyai Thirigi Levaalani
Aarya Rushulu Palikina Aa Veda Sathyam
Yesulone Neraverenugaa

Sarva Paapa Parihaaro
Raktha Prokshanam Avasyam
Thad Raktham Paramaathmenaa
Punya Daana Baliyaagam

Aarya Rushulu Palikina Aa Veda Sathyam
Kreesthulone Neraverenugaa
Yese Baliyaina Paramaathma ||Shiramu||

Mahaa Devude Ilakethenchi
Yagna Pashuvugaa Vadha Pondaalani (2)
Kaallalona Chethulalo Moodu Mekulundaalani
Shiramupaina Aedu Mulla Gaayaalu Pondaalani
Braahmanaalu Palikina Aa Veda Sathyam
Kreesthulone Neraverenugaa

Chathvaara Sridna Thrayo Hasya Paadaadri
Sheershye Saptha Hasthaaso Asya Thridaavaddho
Vrushabho Rora Veethi Maho Devo
Madhyaam Aaviveshaththithi

Braahmanaalu Palikina Vedokthi
Yesulone Neraverenugaa
Yese Maraninchi Lechina Yagna Purushudugaa ||Shiramu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply