రాజుల రాజా

పాట రచయిత:
Lyricist:


రాజుల రాజా రానైయున్నవాడా (2)
నీకే ఆరాధన
నా యేసయ్యా.. నీకే ఆరాధన (2)

కష్టాలలో జయమిచ్చ్చును – శోధనలో జయమిచ్చును
సాతానును ఓడించును – విజయము చేకూర్చును (2)
నా మార్గము యేసయ్యా – నా జీవము యేసయ్యా
నా సత్యము యేసయ్యా – స్తుతులు నీకేనయ్యా (2)      ||రాజుల||

రోగాలను స్వస్థపరచును – శాపాలనుండి విడిపించును
మరణమునుండి లేవనెత్తును – పరలోకము మనకిచ్ఛును (2)
ప్రతి మోకాలు వంగును – ప్రతి నాలుక పాడును
ప్రతి నేత్రము చూచును – నిన్నే రారాజుగా (2)      ||రాజుల||


Raajula Raajaa Raanaiyunnavaadaa (2)
Neeke Aaraadhana
Naa Yesayyaa.. Neeke Aaraadhana (2)

Kashtaalalo Jayamichchunu – Shodhanalo Jayamichchunu
Saathaanunu Odinchunu – Vijayamu Chekoorchunu (2)
Naa Maargamu Yesayyaa – Naa Jeevamu Yesayyaa
Naa Sathyamu Yesayyaa – Sthuthulu Neekenayyaa (2)      ||Raajula||

Rogaalanu Swasthaparachunu – Shaapaalanundi Vidipinchunu
Maranamunundi Levanetthunu – Paralokam Manakichchunu (2)
Prathi Mokaalu Vangunu – Prathi Naaluka Paadunu
Prathi Nethramu Choochunu – Ninne Raaraajugaa (2)      ||Raajula||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply