నా దేవుని కృపవలన

పాట రచయిత:
Lyricist:


నా దేవుని కృపవలన
సమస్తము సమకూడి జరుగును (2)
నాకు లేమి లేనే లేదు
అపాయమేమియు రానే రాదు (2)       ||నా దేవుని||

కరువులో కష్టాలలో
ఆయనే నన్ను బలపరుచును (2)
ఆయనే నన్ను బలపరుచును
ఆయనే నన్ను ఘనపరుచును (2)       ||నా దేవుని||

శ్రమలలో శోధనలో
ఆయనే నాకు ఆశ్రయము (2)
ఆయనే నాకు ఆశ్రయము
ఆయనే నాకు అతిశయము (2)       ||నా దేవుని||

ఇరుకులో ఇబ్బందిలో
ఆయనే నన్ను విడిపించును (2)
ఆయనే నన్ను విడిపించును
ఆయనే నన్ను నడిపించును (2)       ||నా దేవుని||


Naa Devuni Krupavalana
Samasthamu Samakoodi Jarugunu (2)
Naaku Lemi Lene Ledu
Apaayamemiyu Raane Raadu (2)        ||Naa Devuni||

Karuvulo Kashtaalalo
Aayane Nannu Balaparuchunu (2)
Aayane Nannu Balaparuchunu
Aayane Nannu Ghanaparuchunu (2)        ||Naa Devuni||

Shramalalo Shodhanalo
Aayane Naaku Aashrayamu (2)
Aayane Naaku Aashrayamu
Aayane Naaku Athishayamu (2)        ||Naa Devuni||

Irukulo Ibbandilo
Aayane Nannu Vidipinchunu (2)
Aayane Nannu Vidipinchunu
Aayane Nannu Nadipinchunu (2)        ||Naa Devuni||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply